Om AFF

Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved Norges handelshøyskole (AFF)

– Nordens fremste i utvikling av organisasjon og ledelse

NORGES LEDENDE LEDERUTVIKLINGSMILJØ 

I mer en 60 år har AFF vært norske virksomheters foretrukne partner for å bidra til økt verdiskapning gjennom leder- og organisasjonsutvikling. Vi er godt forankret i norsk og skandinavisk tradisjon, samtidig som vi bygger på og samarbeider med de beste internasjonale ledelsesforskningsmiljøene. I dag er vi Norges største lederutviklingsmiljø med 40 høyt kompetente konsulenter fordelt på kontorer i Bergen og Oslo

 

Sammen tilbyr AFF og NHH noe av det beste som finnes av etterutdanning i Norge. Vi har sammen med NHH Executive etablert Oslos viktigste arena for ledelse- og organisasjonsutvikling i våre lokaler.

FAGLIG OPPDATERT

Vår kompetanse og arbeidsform sikres blant annet gjennom forskning og systematisk metodeutvikling. I februar 2013 ble AFFs bok  «Livet som leder, Lederundersøkelsen 3.0», lansert. AFF har her samlet ulike forskningsmiljøer til en bred analyse av ledelse og ledelsesutvikling. Dette er tredje gang AFF inviterer til et stort samarbeidsprosjekt rundt kunnskapsutvikling knyttet til ledelse. Vi tilbyr derfor oppdatert og ny kunnskap.

Medium_om-aff_4

KOMPETANSE

AFFs nøkkelkompetanse er spesialdesignede utviklingstiltak for ledere og virksomheter som ønsker å forbedre sine resultater. Vi leverer et bredt spekter, fra lederstøtte til ledergruppeutvikling og organisasjonsgjennomganger.

 

Vår praksis og faglige kvalitet er blant annet dokumentert gjennom at vi, sammen med NHH, er rangert som nummer 44 på Financial Times Executive Education ranking.

Medium_iso

HVORFOR VELGE AFF?

  • AFF bygger på ledende forskning og veldokumenterte metoder som bidrar til at våre kunder når sine resultater
  • AFF er en langsiktig samarbeidspartner. Vi har mer enn 50 svært erfarne konsulenter som overfører relevant kunnskap til våre kunder
  • AFF har flere kvalitetssertifikat og er ISO-sertifisert innen ledelse og organisasjonsutvikling. Vi jobber selv med kontinuerlig forbedring og kvalitetsløft
  • AFF har bred erfaring med å designe og støtte utviklings- og endringsprosesser i alle typer virksomheter, nasjonalt og internasjonalt
  • AFF har et bredt og solid nettverk der vi kan trekke veksler på de fremste forskningsmiljøene innen ledelse og organisasjonsutvikling
  • AFF har egne spesialtilpassede analyseverktøy som kan benyttes til å understøtte utviklingsprosesser


Medium_wide_aff_organisasjonskart_2017_nor