AFF og NHH skårer høyt

15. des. 2017

I partnerskap med NHH har AFF deltatt i Financial Times sin årlige rangering av Open Executive programmes siden 2008. 

Rangeringen måler resultater innen 16 ulike kategorier basert på tilbakemelding fra den deltakende institusjon og en survey blant deltakerne. Avisens rangering er blant de mest prestisjefylte i verden, og antallet deltakende institusjoner vokser for hvert år. På listen finner vi alle de store business skolene i Storbritannia, USA, Frankrike, Sveits, Tyskland og Spania. Det er derfor bemerkelsesverdig at en relativt liten institusjon i et lite land i ytterkanten av Europa klarer å befeste posisjonen blant de 50 høyest rangerte på denne listen. Det er i kategoriene som bygger på deltakernes tilbakemeldinger vi scorer høyere enn gjennomsnittet.

En av de viktige kategoriene vi skiller oss ut på er programdesignet – hvordan programmene er strukturert, presentert og sammensatt, hvordan gruppens størrelse og sammensetning er tilpasset designet samt programmenes fleksibilitet til å ivareta individuelle behov. Solstrandprogrammets utstrekning og arbeidsform muliggjør fordypning og bearbeiding av sentrale problemstillinger. Ledere og sentrale aktører innenfor norsk samfunnsliv og internasjonal forskning bidrar i programmene med sin kunnskap og erfaring. Gjennom refleksjon, samtaler, tilbakemeldinger og øvelser utvikler deltakerne sine lederferdigheter.

På Solstrandprogrammet Accelerate får deltakerne nye perspektiver på ledelse, organisatoriske utfordringer og gruppeprosesser gjennom teori, forelesninger og diskusjoner. Ledere med tydelig ledelsesbudskap foreleser på programmet sammen med relevante forskere innen ledelsesfeltet. Deltakerne får også individuell oppfølging og veiledning av konsulent. På programmet Samspill & Ledelse får deltakerne anledning til å fordype seg i forskningsbasert teori og praksis, og gjøre det anvendbart i sin egen hverdag. De får prøve ut et bredt spekter av psykologiske teorier i samspill med de andre deltakerne, og anvende dem på situasjoner som ligner dem de har i sin arbeidssituasjon.

Et annet område der våre programmer gjør det bra er på måloppnåelse, i hvilken grad deltakernes og virksomhetenes forventninger blir innfridd. AFF sin misjon er å bidra til verdiskapende utvikling av lederskap og organisasjoner i et stadig mer komplekst og globalisert samfunn. Solstrandprogrammet styrker deltakernes endringsorientering og evne til å håndtere strategiske spørsmål.

Evalueringsstudier viser at deltakere på Solstrandprogrammet får økt fokus på omgivelsene, en sterkere handlingsorientering og styrker sin beslutningsevne. Solstrandprogrammet Accelerate kombinerer elementer som har vist seg å gi effekt i læring og utvikling: nærhet til virksomheten, tett oppfølging og teori i kombinasjon med trening og personlig utvikling i lederrollen. Evalueringer etter gjennomført program, viser at medarbeiderne opplever at deltakeren er blitt en bedre leder. Deltakerne selv opplever at deres utvikling har akselerert, og at de er blitt mer bevisst og tryggere i lederrollen.

Deltakerne på AFF Samspill & Ledelse styrker sin gjennomføringskraft og blir bedre rustet til å oppnå resultater gjennom andre og nå organisasjonens mål. Det overordnede mål for programmet er å formidle en helhetlig forståelse av hvilke bevisste og ubevisste krefter i det menneskelige samspillet som ligger til grunn for trivsel, produktivitet og fornying på arbeidsplassen. Våre programmer scorer også bra på vurdering av programstaben. Videre er det gledelig at deltakerne vurderer fasiliteter og servering svært høyt .

Mer informasjon om våre åpne lederutviklingsprogrammer finner du her.

15. des. 2017
Arkiv
Forrige

2018

Neste

Vis meg:

  • Nyheter
  • Kronikker
  • NHH Bulletin
  • Rapporter