Digital disrupsjon, analogt ansvar!

09. jun. 2017

Onsdag 31. mai samlet AFF engasjerte deltakere til en temadag om hvordan arbeid kan organiseres og ledes under nye rammebetingelser. 


Medium_wide_aff_digital_ledelse13__003_

Blant bidragsyterne var adm. dir i Cisco, Sven Størmer Thaulow (bildet) og Anne Beate Hovind som har vært prosjektleder for tjenestedesign på OSL. Våre konsulenter Thora Haavik, Beate Karlsen og Harald Engesæth inviterte til refleksjoner om forutsetninger for utviklingsarbeid i en virkelighet preget av usikkerhet, høy kompleksitet og raske endringer.

(Foto: Siv Dolmen)

09. jun. 2017
Arkiv
Forrige

2018

Neste

Vis meg:

  • Nyheter
  • Kronikker
  • NHH Bulletin
  • Rapporter