Kriseledelse er som ekstrem endringsledelse

17. okt. 2017

Delta på temamøte 20. november på NHH i Bergen.
Her kan du høre Eva Tamber fra AFF fortelle historier fra humanitær kriseledelse og trekke linjer til endrings- og omstillingsprosesser.

Les om hennes erfaringer fra humanitære kriseledelse i denne artikkelen publisert i Magma.

I tillegg vil Synnøve Nesse, som har doktorgrad i strategisk kriseledelse, snakke om ledelse og krisehåndtering.

Meld deg på her.

Eva Tamber

Seniorkonsulent
911 01 782

eva.tamber@aff.no

Synnøve Nesse

har nylig fullført en nærings-PhD i strategisk kriseledelse ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Hun er i dag tilknyttet SNF, Senter for samfunns- og næringslivsforskning ved NHH og er leder av psykolog- og konsulentselskapet MindsAhead AS. Hennes forskningsområder er lederutvikling, krise- og endringsledelse derunder kriseberedskap og sikkerhet. Hennes doktorgrad analyserte blant annet Statoils håndtering av In Amenas-krisen i Algerie.

Synnøve vil snakke om ledelse og krisehåndtering. Det er mange eksempler på at ledere med anseelse og lang erfaring ikke har håndtert og overlevd kriser. Et viktig element i kriseberedskap er å vite hvilke lederegenskaper som kan bli viktige og ha forståelse for funksjoner som må ivaretas.

Eva Tamber

er seniorkonsulent i AFF, der hun jobber med utvikling av ledere, strategi og endringsprosesser. Hun har over 25 års erfaring fra ledelse og lederstillinger fra privat, offentlig og humanitær sektor, både nasjonalt og internasjonalt. Hun har unik erfaring fra humanitær kriseledelse i mange kontekster, herunder Afghanistan og Syria. Hun arbeider nå primært med å støtte ledere og ledergrupper i Flyktninghjelpen.


Eva vil med utgangspunkt i historier fra humanitær kriseledelse trekke linjer til viktige aspekt ved endrings- og omstillingsprosesser.

17. okt. 2017
Arkiv
Forrige

2018

Neste

Vis meg:

  • Nyheter
  • Kronikker
  • NHH Bulletin
  • Rapporter