Konsulenttjenester

Våre konsulenttjenester er skreddersydd rådgivning, utviklingsarbeid og forskning for din organisasjon.

Åpne programmer

Våre programmer utvikler lederskap. Programmene er utfordrende, energigivende og gir deg, som leder, ny kunnskap og nye impulser.

Workshops og temamøter

AFF Nettverk er en arena for deling av kunnskap, forskning og reell kompetanse og våre workshop gjelder spesifikke tema innen ledelse og organisasjon.

Etterutdannings- programmer

AFF/NHHs etterutdanningsprogrammer gir deg anledning til refleksjon over egne erfaringer og  anvendelse av forskningsbasert kunnskap på lederutfordringer.

AFF Analyse

AFF Analyse utvikler, vedlikeholder og drifter våre egne ledelses- og organisasjonsverktøy. Verktøyene tilfredsstiller grunnleggende kvalitetskrav og er basert på en nordisk kontekst.

Konsulenttjenester

Våre konsulenttjenester er skreddersydd rådgivning, utviklingsarbeid og forskning for din organisasjon.

Åpne programmer

Våre programmer utvikler lederskap. Programmene er utfordrende, energigivende og gir deg, som leder, ny kunnskap og nye impulser.

Workshops og temamøter

AFF Nettverk er en arena for deling av kunnskap, forskning og reell kompetanse og våre workshop gjelder spesifikke tema innen ledelse og organisasjon.

Etterutdannings- programmer

AFF/NHHs etterutdanningsprogrammer gir deg anledning til refleksjon over egne erfaringer og  anvendelse av forskningsbasert kunnskap på lederutfordringer.

AFF Analyse

AFF Analyse utvikler, vedlikeholder og drifter våre egne ledelses- og organisasjonsverktøy. Verktøyene tilfredsstiller grunnleggende kvalitetskrav og er basert på en nordisk kontekst.