«Å LEVE STRATEGIEN» - Fra strategi til handling

"Strategi er hyllevare. Gjennomføring er kunst" påstår Peter Drucker. Vi er enige.

 

(NB: Møtet er fullbooket)

Mange strategiformuleringer lyder nokså likt og handler om digitalisering, internasjonalisering, ’agile’ eller organisatorisk tilpasningsdyktighet. I hvor stor grad virksomheten faktisk lever egen strategi er høyst varierende.

 

Strategiimplementering betyr å endre organisatorisk atferd i samsvar med strategiske mål. Ofte rettes hovedoppmerksomheten på organisasjonsstruktur og måleparametere når strategien skal iverksettes. Vår erfaring er at fokus på formelle elementer i mange tilfeller tar oppmerksomhet bort i fra hva man faktisk gjør og hvorfor man gjør det, det som er virksomhetens kultur. Dermed skapes ikke den nødvendige dype endringen som sikrer reell iverksetting av strategien. Endret atferd må vise seg på alle nivåer i organisasjonen. Det er et lederansvar. På høstens første temamøte vil dere få 3 ulike vinklinger rundt dette tema. Trond Søreide, administrerende direktør i AFF vil ta lederens perspektiv og avdelingsdirektør Nicole Njå vil ta konsulentens perspektiv. I tillegg vil vi få gleden av å lære av Jan Myhre fra Statsbygg. Jan Myhre er prosjektdirektør for Digibygg, som er den strategiske satsingen på digitalisering i Statsbygg. Han har ansvar for å identifisere og gjennomføre endringsprosjekt på tvers av linjeorganisasjonen. Han er opptatt av at vellykket endring krever at en har støtte hos toppledelsen og at en kjenner organisasjonen godt. Det må være kort vei fra ide til handling slik at en kan teste ut nye løsninger fortløpende fremfor å gjennomføre lange utredningsprosesser. Det er en forutsetning at ledelsen bruker tid på kommunikasjon i organisasjonen og på å skape engasjement. Hvordan – vil han dele med oss.

På høstens første temamøte vil dere få 3 ulike vinklinger rundt dette tema.

 

Trond Søreide, administrerende direktør i AFF vil ta lederens perspektiv og avdelingsdirektør Nicole Njå vil ta konsulentens perspektiv. I tillegg vil vi få gleden av å lære av Jan Myhre fra Statsbygg.

 

Jan Myhre er prosjektdirektør for Digibygg, som er den strategiske satsingen på digitalisering i Statsbygg. Han har ansvar for å identifisere og gjennomføre endringsprosjekt på tvers av linjeorganisasjonen. Han er opptatt av at vellykket endring krever at en har støtte hos toppledelsen og at en kjenner organisasjonen godt. Det må være kort vei fra ide til handling slik at en kan teste ut nye løsninger fortløpende fremfor å gjennomføre lange utredningsprosesser. Det er en forutsetning at ledelsen bruker tid på kommunikasjon i organisasjonen og på å skape engasjement. Hvordan – vil han dele med oss.

 

TID OG STED:

AFFs lokaler i Drammensveien 44, Oslo
Tirsdag 29. august 2017 kl. 14.00-16.00

 

NB: Møtet er fullbooket

Har du spørsmål om AFFs temamøter? Ta kontakt med:

Small_liz-hellevig

Liz Hellevig

905 42 731

Send