AFF 360

For ledere og virksomheter som ønsker innsikt i og utvikling av egen lederatferd og lederroller

 

 

AFF 360 er en kartlegging som gir lederen innsikt i hvordan egen ledelsesatferd oppleves av hans/ hennes omgivelser. Formålet med bruk av AFF 360 er at lederen skal bli klar over hvordan deres atferd oppleves av viktige interessenter, og utvikle seg på de områder som er viktige og relevante for stillingen. Dette gjøres ved å stille de samme 42 påstandene til lederen selv og hans/hennes underordnede, sideordnede og overordnede (hvis det er ønskelig, kan vi også inkludere ekstra overordnet, slik at f.eks. både personalleder og fagleder blir inkludert). Påstandene fordeler seg på følgende 5 faktorer:

 

  1. Endringsorientert
  2. Resultatorientert
  3. Medarbeiderorientert
  4. Handlingsorientert
  5. Maktorientert

 

AFF 360 er utviklet i og for norske forhold i samarbeid med professor Øyvind Martinsen ved BI. Utviklingsarbeidet er beskrevet i bl.a. følgende publikasjoner: Martinsen, Rønning & Solaas, 1999; Martinsen, 2003; Martinsen & Svaar, 2008. Som det fremgår av disse publikasjonene tilfredsstiller AFF 360 kravene til reliabilitet, validitet og faktorstruktur.

Bruk av resultatene

AFF 360 er laget for utviklingsformål, og skal alltid følges av en tilbakemeldingssamtale.  Formålet med denne samtalen er å identifisere områder som er av særlig interesse for den rollen lederen fyller i dag, og hjelpe lederen til å utvikle disse utvalgte områdene. AFF kan sertifisere interne konsulenter i bruk av AFF 360 om det er ønskelig. Alle våre verktøy er webbasert, enkle å drifte, og forutsetter minimalt med IT-kunnskaper hos den enkelte. Drift og produksjon skjer på våre egne system, og vi garanterer for trygg oppbevaring og sikring av alle skjema iht. Datatilsynets regler for håndtering av persondata. Etter at datainnsamlingen er sluttført vil AFF Analyse produsere rapporter i pdf-format som gjøres tilgjengelig for den konsulenten som skal ha tilbakemelding med lederen.

 

Forskjellige versjoner

AFF 360 kommer i en versjon for privat sektor, og en for offentlig sektor. I tillegg kan vi på oppdrag utvikle organisasjonsspesifikke 360 (360 Design), som strekker seg fra enkle tilpasninger som bruk av egen logo til «full skreddersøm» bygget på organisasjonens egne ledelseskrav.

KONTAKT

Vil du vite mer? Send en e-post til oss og vi ringer deg tilbake for en uforpliktende prat: 

Small_kjartan-isrenn

Kjartan Isrenn

951 41 339

Send