AFF Arbeidsmiljø

For virksomheter/enheter som ønsker en kartlegging av de viktigste arbeidsmiljøfaktorene

 

 

AFF Arbeidsmiljø er et verktøy utviklet for å måle de viktigste arbeidsmiljøfaktorene i organisasjoner. Hensikten med produktet er å skape innsikt i organisasjonens styrker og utviklingsbehov, med særlig vekt på det psykososiale arbeidsmiljøet.

 

AFF Arbeidsmiljø er et lettfattelig og virkningsfullt kartleggingsverktøy og dekker de mest sentrale temaene innen psykososialt arbeidsmiljø. Kjernen i AFF Arbeidsmiljø bygger på Karasek og Theorell’s modell for krav, kontroll og sosial støtte.  

 

Kravene til den enkelte i vår organisasjon vil alltid være høye. Med god oversikt over egen arbeids­situasjon, gode ferdigheter i kommunikasjon og støtte fra kolleger og ledere kan man legge grunnlaget for god trivsel på jobben. Egne muligheter for å tilegne seg kunnskap og kompetanse, og den innflytelsen dette gir over arbeidet er også betydelige kvaliteter i denne sammenheng.

 

AFF Arbeidsmiljø er en kortfattet og enkel kart­legging. Spørreskjemaet er kort og undersøkelsen er enkel å administrere og ikke minst rask å gjennomføre. Temaene og påstandene i AFF Arbeidsmiljø er allmenngyldige og vil oppleves som relevante i alle sammenhenger.

Resultatene av arbeidsmiljø kartleggingen bør bli tilbakemeldt innen avdelingene, der de også skal bearbeides. Det er også viktig at det jobbes strukturert med de tiltakene man blir enige om og at disse følges opp over tid.

 

AFF Arbeidsmiljø er en kortfattet og oversiktlig undersøkelse og måler følgende arbeidsmiljøfaktorer:

 

  • Krav i jobben 
  • Kommunikasjon
  • Utviklingsmuligheter
  • Oversikt over jobben
  • Sosialt nettverk
  • Ledelse

 

Undersøkelsen kan enkelt utvides med tilleggs­skalaer, enten skreddersydd organisasjoners behov og utfordringer eller fra våre databaser. Som eksempel har vi ferdig validerte skalaer på ’Engasjement’ og ’Mestring av arbeidet’.

 

AFF Arbeidsmiljø er utviklet av Karolinska Instituttet, Stockholm, i samarbeid med Norsk Hydro. AFF har senere videreutviklet verktøyet med utgangspunkt i QPS Nordic (felles Nordisk arbeidsmiljøkartlegging).  

KONTAKT

Vil du vite mer? Send en e-post til oss og vi ringer deg tilbake for en uforpliktende prat: 

Small_kjartan-isrenn

Kjartan Isrenn

951 41 339

Send