Søknadsskjema

AFF Bergensprogrammet

 

Ledelse i kunnskapsvirksomheter

 

 

Om programmet

Et lederutviklingsprogram som gir deg et nytt perspektiv på din lederrolle og deg selv som leder. Programmet gir læring og erfaring som gjør deg til en mer effektiv og bedre leder.

Det gir deg nye perspektiv på ledelse og en stor verktøykasse som er relevant for ditt daglige arbeid. Vi arbeider både med ledelse i stabil drift og ledelse i innovative prosesser.

 

 

programinnhold

Gjennom hele programmet arbeides det med to hoveddimensjoner:

 

 • Et indre prosjekt. Dette handler om dine personlige utfordringer og ambisjoner som leder. Det handler om både selvforståelse og rolleforståelse, og ditt repertoar i lederrollen.
 • Et ytre prosjekt. Dette er et ledelses eller organisatorisk prosjekt du skal gjennomføre i egen organisasjon i løpet av programperioden. Eksempelvis kan det være nye og innovative løsninger på eksisterende utfordringer.

faglige innlegg og foredrag

I tillegg til programlederne vil vi hente inn foredragsholdere fra AFF og NHH. Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift. Samlingene gjennomføres i Bergen. Pris: 78.000,- eks. reise og opphold.

 

SAMLINGSDATOER 2017/2018

Programmet har fem samlinger, hver på tre dager fra kl 09:00 - 16:30.

Ingen overnatting på hotell dersom du bor i nærheten.

 

 • Samling 1: 2. – 4. oktober 2017
 • Samling 2: 6. – 8. desember 2017
 • Samling 3: 12. – 14. februar 2018
 • Samling 4: 18. – 20. april 2018
 • Samling 5: 13. – 15. juni 2018

Hovedtema

Programmet inneholder følgende hovedtema:

 

 • Ledelse og lederrollen
 • Ledelse av grupper og team
 • Samspill og kommunikasjon
 • Endring og innovasjon

 

Programmet er for ledere i alle aldre og nivå. Det egner seg også for prosjektledere.

Vi arbeider med ferdighetstrening og refleksjon i mindre grupper.

Vi benytter AFF 360 tilbakemelding, AFF rolleanalyse og praktiske case. Deltakerne gis konkrete øvelser og innspill til refleksjon rundt egen rolle og atferd som leder.

 

 

Gjennom dette programmet har jeg gjennomført endringer som har gjort meg mer effektiv som leder.

Tidligere deltaker

Verdi

Uttalelser fra tidligere deltakere:

 

Det er bra at programmet ikke er så teoritungt. Det er lett å kombinere med full jobb og det har gitt meg anledning til refleksjon rundt både meg som person og lederrollen slik jeg utøver den.

 

Jeg har møtt masse hyggelige og flinke folk, en god arena for nettverksbygging.

 

Programmet overgikk mine forventninger!

 

Lederutvikling skal være verdiskapende. Vi ønsker velkommen til et program som gjennom utvikling av ditt lederskap skaper verdi for deg og din virksomhet.

Programledelse

Elin Mortensen er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Bergen. Hun har over 15 års erfaring som konsulent og lang og allsidig ledererfaring som sosialsjef og trygdesjef og har ledet store omstillingsprosesser. Elin arbeider primært med virksomhetstilpasset ledelses og organisasjonsutvikling, men har også erfaring fra staben i Lederutviklingsprogrammet for yngre ledere på Solstrand samt Oppdagelsesreise - et mentoringprogram.

 

Hun har bred erfaring med ledergruppeutvikling og coaching for ledere på alle nivå i tillegg til å arbeide med konflikthåndtering på individ, gruppe og organisatorisk nivå. Elin har spisskompetanse innen mentoring og leder et av AFFs HR Nettverk.

Programledelse

Per Einar Olsen er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Han har over 20 års konsulenterfaring og mange års ledererfaring blant annet i internasjonale virksomheter. Per Einar har nøkkelkompetanse innen virksomhetstilpassede lederutviklingsprogram, ledergruppeutvikling og ledercoaching. Han har bred erfaring fra endringsprosesser i privat og offentlig virksomhet. Han har mange års erfaring som stabsmedlem både på Solstrandprogrammet og på AFF Yngre Ledere. Han var også programdirektør på AFF Yngre Ledere i 5 år.

Ta kontakt her om du har spørsmål vedrørende AFF Bergensprogrammet.

Small_elinmortensen

Elin Helen Mortensen

901 28 991

Send