AFF Fremtidsverksted

Har du mot til å se fremtiden i øynene?

Hvilke trender og plutselige hendelser kan være kritiske for din virksomhet? Rask og klok respons er avgjørende for hvordan virksomheten klarer seg under endrede rammebetingelser.

Vi kan ikke spå om fremtiden, men ledere kan øke virksomhetens beredskap ved å beskrive mulige fremtidsscenarier gjennom systematisk tilnærming. Scenarioarbeid vil utfordre dagens tenking om hvordan organisasjonen driver sin virksomhet og tilfører sine kunder verdi. Å tenke gjennom mulige konsekvenser av det ‘utenkelige’ krever ledelsesmessig mot, men vil bidra til å syreteste dagens strategiske beslutninger for fremtiden.

 

AFF inviterer til Fremtidsverksted bestående av to samlinger (2 + 1 dager) med oppfølgingsmøte i den enkelte virksomheten mellom samlingene.

På samlingene vil deltakerne jobbe med scenarier for egen virksomhet, bli kjent med metoder og verktøy for scenarioarbeid og utfordre tenkingen til hverandre. Dypere forståelse av virksomhetens sårbarhet i fremtidige rammebetingelser vil danne grunnlag for gode strategiske diskusjoner internt i virksomheten.

Tidligere deltakere gir uttrykk for stor nytteverdi av Fremtidsverkstedet: Det er en unik mulighet for nye strategiske perspektiver i ledergruppens diskusjoner og å bli utfordret av andre ledergrupper!

Praktisk informasjon

 

Tid og sted:

AFFs lokaler i Drammensveien 44, Oslo
5 - 6. mars 2018 og
20. april 2018
kl. 9.00-16.30 alle dager.

 

pris

Pris for to personer: 24.000,-
Pris per ekstra deltaker: 9.000,-
Pris for hele ledergruppen: 60.000,- 

 

Til søknadsskjema

 

Prisen inkluderer lunsj samt boken Strategic Reframing - The Oxford Scenario Planning Approach av Dr. Rafael Ramirez, University of Oxford.

Målgruppe

Ledere med strategisk ansvar, fortrinnsvis fra organisasjonens øverste ledergruppe. Deltakelse fra hver virksomhet er minimum 2 personer for å sikre god overføring av verdi til virksomheten. Vi legger vekt på å ha en liten gruppe deltakere for å gå tett på situasjonen til den enkelte virksomheten.

 

 

Medium_portretter
Medium_strategic_reframing

Programansvarlig

 

THORA LOU HAAVIK

Seniorkonsulent AFF, scenarioplanlegger og MSc i organisatorisk endring fra HEC Paris og Oxford University

 

ESPEN RUUD

Seniorkonsulent AFF, innovatør, tidligere partner i innovasjons-selskap, gründerinvestor og foreleser ved NTNU.

For mer informasjon, ta kontakt med programansvarlig Thora Haavik på mobil 970 57 801.

 

SØKNADSSKJEMA

Send