AFF Kulturanalyse

For virksomheter/enheter som ønsker å ha en informert dialog om egen arbeidskultur, eventuelt også i forhold til andre arbeidskulturer

 

AFF Kulturanalyse er et instrument for å kartlegge arbeidskulturer med henblikk på utvikling og foredling av den. Verktøyet gir et refleksjons­grunnlag og utgangspunkt for å identifisere hvilke sider av organisasjonens kultur som kan forbedres for å optimalisere og effektivisere ytelsen.

 

Modellen «Competing values framework» har vært et viktig utgangspunkt for instrumentets oppbygning. Den viser hvordan kultur handler om å håndtere dilemmaer og hjelper oss med å få fokus på konkrete handlingsalternativer i lys av ønsket kultur i en organisasjon, hvor håndtering av dilemmaer fremheves: Fleksibilitet versus Kontroll og Internt versus Eksternt fokus. 

 

Ut fra de ytterpunktene finner vi fire kvadranter som kulturer kan preges av: Medarbeiderorientering, Fremtids og endringsorientering, System og strukturorientering, samt Mål- og resultatorientering. 

 

Dette gir organisasjoner unik innsikt i egen arbeidskultur, og dermed egne dilemmaer og utfordringer. Et helt sentralt utgangspunkt for å arbeide konkret og effektivt med organisasjonsendringer.

Hva kan en AFF Kulturanalyse brukes til?

Intensjonen med verktøyet er å skape et instrument som gir grunnlag for en informert dialog om arbeidskultur i egen organisasjon, og eventuelt i forhold til andre arbeidskulturer. 

 

  1. Verdier hos medarbeiderne, eksempelvis: «Hos oss legger de fleste stor vekt på at organisasjonen skal være nyskapende innen vår bransje»
  2. Praktisk arbeid, eksempelvis: «I vår enhet bruker vi arbeidsmåter som er nyskapende innen vårt arbeidsfelt»
  3. Ledelse, eksempelvis: «Det er et mønster hos våre ledere å vektlegge nytenkning i organisasjonen»
  4. For mye av det gode, eksempelvis:«I vår enhet er vi i for stor grad opptatt av å være nyskapende i arbeidet».
  5. Ønske om endring og utvikling, eksempelvis: «For å lykkes fremover må vår enhet først og fremst blir mer nyskapende».

 

AFF konsulenter arbeider direkte med kultur­analyser på alle nivå i organisasjoner i både offentlig og privat sektor. Organisasjonskultur kan beskrives som å bestå av tre elementer: kulturuttrykk, uttalte verdier og grunnleggende antakelser.

 

Det er de uttalte verdier og kulturuttrykk som er synlig for observatører og som kartlegges, mens de grunnleggende antakelser først blir mer synlig i fortolkning og intervjuer med medlemmer av kulturen. 

Medium_wide_kulturanalyse_modell

Innhold i AFF Kulturanalyse

AFF Kulturanalyse kartlegges de kulturelle trekkene i forhold til fem prosesser i organisasjonen:

 

  1. Verdier hos medarbeiderne, eksempelvis: «Hos oss legger de fleste stor vekt på at organisasjonen skal være nyskapende innen vår bransje»
  2. Praktisk arbeid, eksempelvis: «I vår enhet bruker vi arbeidsmåter som er nyskapende innen vårt arbeidsfelt»
  3. Ledelse, eksempelvis: «Det er et mønster hos våre ledere å vektlegge nytenkning i organisasjonen»
  4. For mye av det gode, eksempelvis: «I vår enhet er vi i for stor grad opptatt av å være nyskapende i arbeidet».
  5. Ønske om endring og utvikling, eksempelvis: «For å lykkes fremover må vår enhet først og fremst blir mer nyskapende».

AFF Kulturanalyse er et instrument i kontinuerlig utvikling. Instrumentet ble først utviklet i perioden 2000-2001 og ble den gang anvendt i fusjons­prosessen mellom DnB og Gjensidige NOR. Det er gjennomført kontroller av reliabilitet for å vurdere instrumentets treffsikkerhet. Instrumentet er teoretisk basert og empirisk validert. AFF Kulturanalyse har de nødvendige kvaliteter som må til for å gi et godt grunnlag for refleksjon om kultur i organisasjoner.

KONTAKT

Vil du vite mer? Send en e-post til oss og vi ringer deg tilbake for en uforpliktende prat: 

Small_kristian-solaas

Kristian Solaas

918 86 126

Send