Søknadsskjema

AFF Ledelse i kunnskapsvirksomheter

 

Et åpent lederutviklingsprogram i Bergen.

 

 

Om programmet

Programmet tar utgangspunkt i de utfordringene de enkelte lederne står overfor i sin organisasjon. Ledelse utøves i skjæringspunktet mellom ulike interesser. I programmet vil de forskjellige utfordringer, forventninger og krav bli belyst. Programmet skal gjennom økt kunnskap om ledelse bidra til at deltakerne har en bedre praktiske forutsetninger for å utøve ledelse og til å bidra til utvikling av sin egen organisasjon. Målgruppen er mellomledere, teamledere og prosjektledere.

Programinnhold:

  • Ledelse og lederrollen 
  • Ledelse av grupper og team
  • Samspill og kommunikasjon
  • Organisasjonsforståelse og handlingsrom

 

Programmet er praktisk rettet og har et tydelig fokus på resultatorientert ledelse.

Aktiviter og arbeidsform

Programmet gjør bruk av varierte arbeidsformer som forelesninger, arbeid i plenum og i mindre grupper. Dette sikrer deltakerne både en bred tilnærming og et individuelt tilpasset utbytte. Deltakerne vil bli introdusert til ulike perspektiver på organisasjon og ledelse. De ulike perspektiver vil bli diskutert og relatert til deltakernes egne ledelsesutfordringer.

 

Vi vil jobbe med ferdighetstrening og refleksjon i mindre grupper. Gjennom AFF 360 tilbakemelding, rolleanalyse og praktiske case gis deltakerne konkrete øvelser og innspill til refleksjon rundt egen rolle som leder.

Faglige innlegg og foredrag:

I tillegg til programlederne vil vi hente inn foredragsholdere fra AFF og NHH. Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift. Samlingene gjennomføres i Bergen. Pris: 78.000,- eks. reise og opphold.

 

SAMLINGSDATOER 2017/2018:

  • Samling 1: 2. - 4. oktober 2017
  • Samling 2: 6. - 8. desember 2017
  • Samling 3: 12. - 14. februar 2018
  • Samling 4: 18. - 20. april 2018
  • Samling 5: 13. - 15. juni 2017

Programledelse

Elin Mortensen er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Bergen. Hun har over 15 års erfaring som konsulent og lang og allsidig ledererfaring som sosialsjef og trygdesjef og har ledet store omstillingsprosesser. Elin arbeider primært med virksomhetstilpasset ledelses og organisasjonsutvikling, men har også erfaring fra staben i Lederutviklingsprogrammet for yngre ledere på Solstrand samt Oppdagelsesreise - et mentoringprogram.

 

Hun har bred erfaring med ledergruppeutvikling og coaching for ledere på alle nivå i tillegg til å arbeide med konflikthåndtering på individ, gruppe og organisatorisk nivå. Elin har spisskompetanse innen mentoring og leder et av AFFs HR Nettverk.

Programledelse

Per Einar Olsen er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Han har over 20 års konsulenterfaring og mange års ledererfaring blant annet i internasjonale virksomheter. Per Einar har nøkkelkompetanse innen virksomhetstilpassede lederutviklingsprogram, ledergruppeutvikling og ledercoaching. Han har bred erfaring fra endringsprosesser i privat og offentlig virksomhet. Han har mange års erfaring som stabsmedlem både på Solstrandprogrammet og på AFF Yngre Ledere. Han var også programdirektør på AFF Yngre Ledere i 5 år.

Ta kontakt her om du har spørsmål vedrørende AFF Ledelse i kunnskapsvirksomheter.

Small_elinmortensen

Elin Helen Mortensen

901 28 991

Send