AFF Ledergruppeprofil

For ledergrupper som ønsker innsikt i og utvikling av gruppens arbeidsprosesser

 

 

AFF Ledergruppeprofil er et verktøy som kartlegger en ledergruppes arbeidsprosesser. Kartleggingen tar for seg både rammebetingelser leder­gruppen arbeider innen, prosesser som foregår i leder­gruppen, hvilke resultater ledergruppen oppnår og identifiserer sentrale samhandlings­kvaliteter i ledergruppen.

 

AFFs utviklingsarbeid øker verdien av leder­gruppens arbeid gjennom å styrke felles prestasjoner og målorientering. For å lykkes med dette arbeider vi alltid sammen med og gjennom gruppens leder. Vi tar utgangspunkt i virksomhetens mål, resultatkrav og lederens intensjoner og skreddersyr utviklings­forløp for den enkelte ledergruppe. Velfungerende og effektive ledergrupper bidrar til økt verdiskapning.

 

Ledergrupper eksisterer ikke som isolerte øyer i organisasjoner. Det er vel så mye i samarbeid med andre at ledergruppens effektivitet kan skapes og kan kollapse. AFFs kartlegging av ledergrupper tar hensyn til dette og gir ledergruppene muligheten til å hente inn opplevelser av gruppens grensesnitt til sine viktigste interessenter.

Medium_lederprofil_modell

Utviklingsprosessen i ledergruppen skal skape:

 

  • Verdi for organisasjonen – Ledergruppen jobber systematisk med de viktigste strategiske sakene og klarer å ivareta et helhetsperspektiv på arbeidet.
  • Verdi for ledergruppen – Ledergruppen fungerer stadig bedre som et lag med felles mål og verdier.
  • Verdi for individet – Det enkelte gruppemedlem opplever støtte og legitimitet fra sine lederkolleger og energi og styrke i å gjennomføre beslutninger.

 

Gjennom fokus på ledergruppens praksis og de effekter dette har på organisasjon, ledelse og resultater bygger ledergruppen sin egen kapasitet for utvikling og endring.

KONTAKT

Vil du vite mer? Send en e-post til oss og vi ringer deg tilbake for en uforpliktende prat: 

Small_kristian-solaas

Kristian Solaas

918 86 126

Send