AFF Nettverksanalyse

For virksomheter/enheter som ønsker en kartlegging av kommunikasjonsflyt/sosiale nettverk som hindrer/øker dens produktivitet, læring og innovasjon

Ønsker du å utvikle samarbeid og kunnskapsdeling i din virksomhet?

En analyse av det sosiale nettverket i din virksomhet kan være en god metode for å forbedre ytelse og produktivitet. Nettverkskartleggingen gir et bilde av samhandlingen i virksomheten som hjelper ledelse og medarbeidere å forstå hvordan arbeid virkelig blir gjort i organisasjonen, og hva som er viktige utviklingsområder.

 

Metode som kan tydeliggjøre hvordan samhandlingen kan styrkes

Effektivt og hensiktsmessig samarbeid er kritisk i en enhver virksomhet. Bak formellestrukturer, systemer og teknologi er et nettverk av relasjoner som driver vekst, innovasjon og virksomhetens prestasjoner. Verdier blir i økende grad skapt gjennom nettverksformasjoner hvor de som representerer ulike former for kunnskap, ressurser og innflytelse samhandler.

Der røntgenbildet er et kritisk og avgjørende verktøy innen medisinen, kan nettverksbildet og analysen være et kraftfullt og nyttig verktøy innenfor leder- og organisasjonsutvikling. Et organisasjonskart sier noe om formelle roller og ansvarslinjer bedriftens medarbeidere i mellom. Et nettverksdiagram visualiserer hvordan informasjonen flyter i organisasjonen og hvem som har kontakt med hvem.

 

Hvem er sentrale, hvem er perifere, hvilke grupperinger finnes og hvem deler kunnskap med hvem? Dette er sentrale spørsmål i en nettverks­analyse. En analyse vil også kunne avdekke mulige strukturelle hull eller siloer, hvor det i en utviklingsfase vil være hensiktsmessig å utvikle relasjoner for å bedre informasjonsflyt og kunnskapsdeling i virksomheten.

 

AFF integrerer nettverksanalysen i en utviklings­prosess som adresserer viktige utviklingsområder, tydeliggjør felles mål og ansvarliggjør den enkelte.

KONTAKT

Vil du vite mer? Send en e-post til oss og vi ringer deg tilbake for en uforpliktende prat: 

Small_kristian-solaas

Kristian Solaas

918 86 126

Send