AFF/NHH Endringsverksted 2018

Er du rigget for endring?

Vi gir deg verktøy og mulighet til å arbeide aktivt med endringsprosjekter i egen organisasjon.

Som leder i dag står du oppe i en rekke endringsprosjekter. Kostnader må kuttes samtidig som markedet stiller krav om nytenkning og innovasjon. Raske endringer i marked og teknologi betyr at det er vanskelig å planlegge og gjennomføre endringer. Dette krever at du mestrer rollen som endringsagent.

 

Vi anbefaler at du deltar sammen med en kollega som du arbeider sammen med om ditt endringsprosjekt, på denne måten kan du lettere overføre læringen til arbeidet i egen organisasjon.

 

Forløpet består av 3 endringsverksteder totalt 2,5 dager og vil bli gjennomført som en vekselvirkning mellom teoretiske innlegg, erfaringsutveksling og aktivt arbeid med ditt prosjekt. Mellom endringsverkstedene vil det være en individuell veiledning av ditt eget prosjekt. Du vil motta boken «Endringskapasitet» av Christine Meyer og Inger Stensaker. Inger Stensaker bidrar på workshop 2.

 

 

Et sterkt forankret kurs med suverene forelesere og gode verktøyer man kan ta i bruk umiddelbart. Imponert over hvor godt strukturert programmet var

Stig T. Andersen, Direktør Organisasjon og utvikling, Sparebanken Vest 

Endringsverksted 1 (1 dag) 12. februar

Hvordan blir du den beste endringsleder for ditt prosjekt?

 • Hvilken type endring er du er ansvarlig for, og hva betyr det for din rolle som endringsleder?
 • Verktøy for å lede endring når alt er i bevegelse
 • Hva er dine personlige styrker i forhold til å jobbe med endringsprosjekter?
 • Hvordan kan du få de med på laget som tenker annerledes om endring enn deg?

 

Endringsverksted 2 (1 dag) 19. mars

Hva skal du ta høyde for i organisasjonen for å lykkes?

 • Hva betyr organisasjonens kultur og identitet for ditt endringsprosjekt, og omvendt?
 • Hvordan kan du bidra til å utvikle kapasitet for endring i organisasjonen?
 • Hvem er de viktigste interessentene til ditt endringsprosjekt, og hvilken makt har de? 
 • Hvordan involvere interessentene på en god måte?

 

Endringsverksted 3 (1/2 dag) 2. mai

Hvordan kan du skape engasjement rundt ditt endringsprosjekt?

 • Hvordan gjennomføre gode endringsdialoger med de som er berørt av endringsprosjektet? 
 • Planlegging av det videre forløpet for ditt endringsprosjekt

Praktisk informasjon:

Sted: 

AFF, Drammensveien 44, Oslo

 

Tid: 

Samling 1: 12. februar (1 dag)
Samling 2: 19. mars (1 dag)
Samling 3: 2. mai (1/2 dag)

 

Pris: 

15 000,– per deltaker (kollega kan delta for 8 500,–) for tre endringsverksted, veiledning og bok. Alumnirabatt gjelder ikke for dette arrangementet.

 

Begrenset antall plasser.

 

Meld deg på her.

 

Ønsker du mer informasjon: kontakt programansvarlig Thora Lou Haavik, mobil 970 57 801, thora.haavik@aff.no.

Virksomheter som har deltatt:

 • OBOS
 • Nortura
 • Skatteetaten
 • Bring
 • Politiets Utlendingsenhet
 • UNE
 • Helsedirektoratet
 • ABB Holdning
 • Humanetisk forbund
 • Sparebanken Vest
 • Norges Sjømatråd
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Sintef Ocean
 • Abbott
 • SR Bank
 • Utdanningsdirektoratet
 • Norges Idrettsforbund
 • ISCO Group
 • Glencore Nikkelverk
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Multiconsult

KONTAKT

Vil du vite mer? Send en e-post til oss og vi ringer deg tilbake for en uforpliktende prat: 

Small_haavik-thora

Thora Lou Haavik

970 57 801

Send