AFF/NHH Rektorutdanning

Øker ledelseskompetansen blant landets rektorer

Kort oversikt


NHH/AFFs program i den nasjonale rektorutdanningen tar utgangspunkt i de utfordringene skoleledere står overfor, der ledelse skal utøves i spenningen mellom forventninger og krav fra elever og foresatte, medarbeidere med høy kompetanse, eiere og allmennhet samt egne verdier. Formålet med programmet er å gi deltakerne større teoretisk kunnskap om ledelse, større ledelsesmessige ferdigheter samt et mer avklart forhold til lederrollen.
 

Programmet har tre hovedmålsettinger. For det første skal programmet bidra til at deltakerne får økt teoretisk kunnskap om ledelse. I programmet vil det legges opp til forelesninger over et bredt spekter av ledelsesrelaterte temaer, og deltakerne vil bli presentert for aktuell ledelsesteori og -litteratur. Foreleserne fra NHH og andre faglige ressurspersoner innenfor pedagogikk og undervisning vil bidra.

 

Programmet skal og gi deltakerne større ledelsesmessige ferdigheter. Det betyr at programmet skal være en treningsarena hvor deltakerne skal utprøve de teoriene og verktøyene som blir presentert. Hovedansvaret for utvikling av lederferdigheter vil ligge hos AFF.

 

For det tredje skal programmet bidra til å gi deltakerne et mer avklart forhold til ledelse. Det betyr at programmet ikke bare skal gi deltakerne økt kunnskap og økte ferdigheter, men også økt selvinnsikt hva ledelse angår. Dette innebærer at de skal gis mulighet til å reflektere over og utvikle sine egne verdier og holdninger som ledere, og bli bevisst hvordan de som rektorer spiller viktige roller som kulturelle arkitekter i skolen. Således utgjør erfaringslæring en del av den pedagogiske tilnærmingen. Slik læring realiseres ved at det faglige stoffet kontinuerlig knyttes til og anvendes på egen arbeidssituasjon og skolens funksjoner i samfunnet.

Programmets samlinger har følgende hovedoverskrifter:

 

  1. Introduksjon: Perspektiver på ledelse og ledelsesutvikling
  2. Organisasjonsteori og organisering i skolen
  3. Skoleledelse
  4. Kultur, verdier og læringsmiljø
  5. Økonomi, styring og utvikling
  6. Makt og legitimitet
  7. Endring og omstilling
  8. Kunnskapsledelse

 

 

Mer informasjon om programmet:

 

Utfyllende oversikt over samlingstema

 

Gjennomføring av programmet

 

Arbeidsformer i programmet

 

 

Linker

 

Utdanningsdirektoratets søkerside: udir.no/Utvikling/Rektorutdanning

 

Link til NHH (AFF): nhh.no/nhh-executive/andre-executive-studier/den-nasjonale-rektorutdanningen

Vil du vite mer? Send oss en beskjed her, så kontakter vi deg.

Small_arne-kjoede

Arne Kjøde

906 54 768

Send