AFF/NHH Styrerutdanning

Nasjonal lederutdanning for barnehagestyrere

Nasjonal utdanning

 Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite leder­utdanning er ofte hverdagen for styrere i barnehager. Med Nasjonal leder­utdanning for styrere i barnehager vil Utdannings­direktoratet nå satse på kompetanse­utvikling og ledertrening.

Formål

Gjennom kjennskap til organisasjons- og ledelses­teori, praktiske øvelser og drøfting av egne leder­erfaringer og utfordringer, skal den enkelte oppnå en bedre avklaring av sin egen leder­rolle og få trygghet og styrke til å stå i rollen. Økt kompetanse og gode verktøy skal hjelpe barnehage­styrerne til å løse de viktigste utfordringene i tiden fremover.

Om AFF/NHH

NHH (Norges Handelshøyskole) og AFF (Administrativt forskningsfond) er Norges tyngste aktører innen forsknings­basert ledelsesteori og ledelses­utvikling. For å sikre at den barnehage­faglige kompetansen blir ivaretatt er det inngått et samarbeid med Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø.

Tema

 

  • Introduksjonssamling: Perspektiver på ledelse og lederutdanning
  • Særtrekk ved barnehagen som organisasjon
  • Barnehagens formål og oppgaver: Lederrollen i en barnehagekontekst
  • Kultur og verdier: Relasjon til barn og foreldre
  • Økonomi, styring og utvikling i en barnehagekontekst
  • Makt og legitimitet i barnehager
  • Endring og omstilling av barnehager
  • Ledelse av barnehager som kunnskapsorganisasjoner
  • Avslutning og presentasjon av prosjektoppgave

Mer informasjon om programmet

Samlingene vil foregår på NHH og Radisson Blu Royal Hotell på Bryggen.

 

Kost og reiseutgifter skal dekkes av barnehageeier. I forbindelse med samlingene vil deltaker/barnehageeier bli fakturert for lunsj/bevertning med ca. kr 500,- per dag.

Studieplan 2014/15Vil du vite mer? Send oss en beskjed her, så kontakter vi deg.

Small_arne-kjoede

Arne Kjøde

906 54 768

Send