Søknadsskjema

AFF Samspill & Ledelse

Forbedre og utvikle din egen samspillskompetanse.

Hva er AFF Samspill & Ledelse

Det er et program for utvikling av eget lederskap, teamutvikling og relasjonskompetanse. I dette programmet får du anledning til å fordype deg i forskningsbasert teori og praksis, og gjøre det anvendbart i din egen hverdag som leder, eller eventuelt forberede deg til en fremtidig lederrolle. Du får prøve ut et bredt spekter av psykologiske teorier i samspill med de andre deltakerne og anvende dem på situasjoner som ligner de du har i din arbeidssituasjon.

Psykologer har utviklet og drevet Samspill & Ledelse i over tjuefem år. Over fire tusen fornøyde deltakere har gjennomført programmet. I 2012 startet vi opp programmet i AFFs regi. Programmet er basert på vitenskapelig dokumentert kunnskap om samspill og ledelse hentet fra personlighetspsykologi, sosial- og gruppepsykologi og organisasjonspsykologi. 

Medium_sam-4000
Medium_sam-3
Medium_friplass_samspill-02

SEND SØKNAD OM FRIPLASS FOR OPPSTART 2019 TIL:

Programansvarlig
Kari Gystad
Mobil: 900 28 525

Les mer her

Small_kari-gystad Kari Gystad

Programansvarlig AFF Samspill & Ledelse, Seniorkonsulent
kari.gystad@aff.no

Small_morten-eikeland Morten Eikeland

Fagansvarlig AFF Samspill & Ledelse, Seniorkonsulent
morten.eikeland@aff.no

Small_elisabeth-ostrem Elisabeth Østrem

Seniorkonsulent, Foreleser
elisabeth.ostrem@aff.no

Hvilken nytte vil din virksomhet ha ved at du gjennomfører programmet? 

Deltakerne styrker sin gjennomføringskraft og blir bedre rustet til å oppnå resultater gjennom andre og nå organisasjonens mål. Det overordnede mål for programmet er å formidle en helhetlig forståelse av hvilke bevisste og ubevisste krefter i det menneskelige samspillet som ligger til grunn for trivsel, produktivitet og fornying på arbeidsplassen.

Hva oppnår du gjennom programmet?

Økt kunnskap om de relasjonelle aspektene i organisasjonen og hvordan dette innvirker på din utøvelse av lederskap, valg, beslutninger og arbeidsprestasjoner. Programmet gir en fagpsykologisk innsikt til glede og nytte for personlig utvikling og selvinnsikt.

I dette programmet får du anledning til å fordype deg i forskningsbasert teori og praksis, og gjøre det anvendbart i din egen hverdag som leder, eller forberede deg til en fremtidig lederrolle.

Programmet er designet rundt disse temaene

 • Gruppepsykologi: Hvordan utvikles normer, roller og samarbeidsformer i team og ledergrupper? Hvordan påvirker jeg grupper og hvordan påvirker de meg?
 • Etablering og utvikling av ulike typer grupper – samarbeid og konkurranse i grupper og mellom grupper.
 • Personlighet og ledelse: Hvem er jeg som leder? Hvordan har jeg blitt den jeg er? Hvordan kan jeg bidra til å utvikle mine medarbeidere?
 • Organisasjonsutvikling – innovasjon, kreativitet og endring og organisasjonsforståelse.
 • Makt og innflytelse, konflikt og forsoning.
 • Roller og dyproller, fakta og fiksjon i menneskelig samhandling.
 • Positiv angst og mestringsstrategier.
 • Anvendelse av organisasjonspsykologisk kompetanse.

Målgruppe

Ledere, prosjektledere og andre som ønsker seg inn i en lederstilling. Du må ha høyere utdannelse og minimum 5 års arbeidserfaring. 

 

Arbeidsform

AFF Samspill & Ledelse kombinerer oppgaver, teori og refleksjon. Læring og utvikling foregår primært på følgende 4 læringsarenaer:

 

 • Læringsgrupper: Øvelser og erfaringslæring
 • Plenum: Teoriforelesninger og plenumsdiskusjoner nært knyttet til de praktiske øvelsene og erfaringene
 • Skriftlig arbeid (anbefalt): Bearbeidelse og videreutvikling av erfaringslæringen. Det gis personlig veiledning på det skriftlige arbeidet
 • Litteraturstudier i periodene mellom samlingene (anbefalt)
 • Gjennom arbeidet på disse arenaene lærer deltakerne å anvende fagpsykologisk teori og kunnskap i eget liv og arbeid.

Læringsmål

 • Mer effektiv utøvelse av lederrollen 
 • Håndtere konflikter og få økt innsikt i hvordan konflikter kan forebygges
 • Større forståelse og kunnskap om bevisste og ubevisste prosesser i grupper
 • Økt personlig styrke, oppdagelse av nye muligheter, økt nærhet i mellommenneskelige relasjoner.

 

Dokumentasjon 

Programmets pedagogikk er beskrevet i Moxnes, P. 2006. Learning group psychology, leadership, and anxiety coping by use of fairy tales as educational guide. Nordic Psychology, 58 (1), 5-21.

Samlingsdatoer 2019

 • 14. – 18. januar 2019
 • 13. – 15. februar 2019
 • 08. – 11. april 2019
 • 03. – 07. juni 2019
 • 02. – 04. september 2019

 

Samlingene gjennomføres sentralt i Oslo, i AFFs lokaler i Drammensveien 44. Tidspunkt: kl. 08:30–16:00. Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift.

 

Pris: 79.500,- inkl. lunsj. Eks. reise, diett og opphold. Kan fordeles på to kalenderår.

For mer informasjon, ta kontakt med programansvarlig Kari Gystad på tlf. 900 28 525 eller via skjemaet ved siden av.

Send