AFF Styreprofil

For styrer som ønsker gjennomført styrets egenvurdering og få et godt grunnlag for forbedringsarbeid og økt merverdi av styrets arbeid

Skaper ditt styre merverdi for virksomheten?

AFF har arbeidet med utvikling av norske styrer i mer enn tyve år. Dette arbeidet har vi nå tatt et steg videre til et nytt verktøy som bidrar til en mer teoriforankret og faktabasert kartlegging av styrets arbeid og fokus. AFF Styreprofil gir en systematisk og faglig forankret evaluering av styrets arbeid, og identifiserer hva styret bør utvikle seg videre på. Styret får kartlagt hvordan de samarbeider og om de arbeider med de rette sakene. Sammen med en erfaren konsulent fra AFF, anvendes resultatene i en prosess som øker styrets bidrag til virksomheten.

 

AFF Styreprofil bidrar til at styret undersøker forhold i virksomheten, omgivelsene og styrets arbeidsmåter som hemmer og fremmer styrets effektivitet. Med dypere innsikt i egen praksis kan styret gjøre nødvendige justeringer og skape bedre resultater og merverdi for virksomheten.

 

AFF er Norges største miljø for prosesskonsultasjon med vekt på leder- og organisasjonsutvikling. AFF Styreprofil er utformet for bruk sammen med en av våre erfarne konsulenter, og er gjenstand for kontinuerlig utvikling i samråd med konsulenter og kunder som benytter den.

 

Styreprofilen er en nettbasert survey blant styremedlemmene og gir en rapport over hvordan medlemmene opplever arbeidet, prioriteringene og rollen de og styret tar. Ved at den kartlegger både nåsituasjon og ønsket situasjon, er den velegnet til bruk i utviklingsarbeid.

Mål

AFF anvender flere ulike tilnærminger i styreevaluering, og har arbeidet med styrene i noen av de største norskbaserte internasjonale selskap (ASA) og offentlig eide virksomheter som energiselskaper, universiteter og regionale helseforetak. Disse er ulike, men har viktige fellestrekk og felles utfordringer. AFF Styreprofil bidrar til å skape et felles begrepsapparat rundt roller, verdier, resultater og funksjoner som kan gi bedre prosesser i styret.

 

AFF Styreprofil er basert på norsk og internasjonal- forskning om styrearbeid, og favner bestemmelsene i aksjeloven og anbefalingene fra NUES. Resultatene fremstilles med en oversiktlig grafikk som viser hvordan styret har prioritert sitt nåværende fokus mellom kravene til kontroll og strategi, verdigrunnlag, samfunnsansvar, økonomiske resultater og finansielle rammebetingelser. AFF Styreprofil gir styret et verktøy til å balansere sitt arbeid mellom slike konkurrerende perspektiver. Hva som er den optimale balansen vil variere med type virksomhet og er situasjonsavhengig.

 

Ved hjelp av AFF styreprofil og virksomhetens egne dokumenter kartlegger våre konsulenter også styrets vurdering av egen sammensetning, kompetanse, arbeidsprosesser, kommunikasjonsformer og evne til «å si det som det er».

 

Erfaringsmessig bør styrevurderinger presenteres og forankres godt på forhånd. Gjennomgang av intervjuer/ profil bør støttes av en erfaren konsulent som har satt seg inn i styrets arbeid og selskapets egenart. For å få ønsket effekt av AFF Styreprofil må styret ha en egen motivasjon for å utvikle seg. Styreleder må gå i bresjen for tiltaket og sette av tilstrekkelig med tid.

KONTAKT

Vil du vite mer? Send en e-post til oss og vi ringer deg tilbake for en uforpliktende prat: 

Small_kristian-solaas

Kristian Solaas

918 86 126

Send