Søknadsskjema

AFF Yngre ledere

Et intenst og ambisiøst lederutviklingsprogram som akselererer din utvikling som leder

Målgruppe

Programmet er for ledere i starten av sin lederkarriere med ambisjoner og ønske om å utgjøre en forskjell.

Mål

Utvikling som er tilpasset den enkelte deltaker og virksomhet gjennom:

 • Tydelige utviklingsprosjekter for deltaker og virksomhet
 • Utvikling av sentrale lederferdigheter
 • Bevisstgjøring, refleksjon, selvforståelse og rolleforståelse
 • Økt teori- og begrepsbase for styrket forståelse av organisasjonsprosesser, relasjoner i grupper og organisasjoner, beslutninger og lederopptreden

Programstruktur

Medium_wide_ayl_programstruktur_4

 

Programinnhold

1. Ledelse og organisasjon

Ledelse og organisasjon er tema for første samling og gir deltakerne en tydelig plattform for å iverksette eget utviklingsløp.
 

2. Grupper

Grupper, gruppeprosesser og ledelse av grupper tematiseres teoretisk og gjennom praktiske øvelser.
 

3. Lederverksted

Egen samling «Lederverkstedet» hvor deltakerne kan trene på sentrale lederferdigheter tilpasset egne og virksomhetens behov.
 

4. Endring og innovasjon

Endring og innovasjon har fått en tydelig plass i programmet gjennom nyere teoretiske perspektiver og praktiske øvelser og verktøy.
 

5. Ledelse i det grenseløse

«Grenseløshet» er tema for egen samling hvor det arbeides med utviklingen som preger det moderne arbeidsliv med hensyn til nye typer organisasjoner og arbeids­former, teknologi og arbeid/familie balanse.

 

Arbeidsform

Mye av tiden i programmet tilbringes i mindre arbeidsgrupper ledet av erfarne konsulenter. Gruppene gir deg en unik ramme for utveksling av erfaringer, og et profesjonelt nettverk som fortsetter etter endt program. Du vil oppnå en virksomhetsforståelse, selvinnsikt og relasjonell kompetanse som vil styrke deg i ditt lederskap i et stadig mer komplekst og grenseløst arbeidsliv. Gjennom teori, forelesninger og diskusjoner får du nye perspektiver på ledelse, organisatoriske utfordringer og gruppeprosesser. Ledere med tydelig ledelsesbudskap foreleser på programmet sammen med relevante forskere innen ledelsesfeltet. Du får også individuell oppfølging og veiledning av konsulent.

Medium_ayl_2016_v1
Medium_ayl_2016_v2

Utviklingsprosjekter

Deltakerne arbeider gjennom hele programmet med både et individuelt ledelsesprosjekt og et organisasjonsprosjekt.

Det individuelle prosjektet dreier seg om hvordan deltakeren vil utvikle seg i sin lederrolle. Organisasjonsprosjektet dreier seg om endringer i virksomheten deltakeren ønsker å få til gjennom sin ledelse. Dette skal tydelig involvere andre og skal knyttes til virksomhetens mål eller ambisjoner. Prosjektene endres, justeres og utvikles underveis i programmet. 

Forankring i egen virksomhet

 • Tydelig rammeverk for samtale før programstart som adresserer både utviklingsbehov i virksomheten og for deltakeren på kort og lang sikt
 • Trekantsamtale deltaker, deltakers leder og gruppekonsulent midtveis i programmet for å tydeliggjøre og kvalitetssikre utviklingsaktivitetene for deltaker og virksomhet
 • Konkrete oppgaver og prosjekter i mellom samlingene som involverer egen leder og nøkkelpersoner i egen virksomhet og som knyttes til virksomhetens strategi og mål

Hvordan du mestrer din første lederrolle vil legge føringer for din videre lederkarriere.

AFFs lederundersøkelser viser at unge ledere har særlig behov for å styrke sine relasjonelle ferdigheter for å lykkes i lederrollen.

MAI VIK, seniorkonsulent AFF

Utviklingsverktøy

AFF tilbyr ulike virkemidler og utviklingsverktøy i løpet av programmet. Gjennomføring av AFF360 er obligatorisk. Dette verktøyet knytter utviklingsarbeidet rett i deltakernes hverdager ved at de blir vurdert systematisk av leder, kolleger og underordnede.

Effekt

AYL kombinerer elementer som har vist seg å gi effekt i læring og utvikling: nærhet til virksomheten, tett oppfølging og teori i kombinasjon med trening og personlig utvikling i lederrollen. Evalueringer etter gjennomført program, viser at medarbeiderne opplever at deltakeren er blitt en bedre leder. Deltakerne selv opplever at deres at deres utvikling har akselerert, og at de er blitt mer bevisst og tryggere i lederrollen.

Medium_ayl_2016_v3
Medium_ayl_2016_3

Samlingsdatoer 2017–2018

 • 11. – 15. september 2017
 • 06. – 10. november 2017
 • 05. – 09. februar 2018
 • 04. – 08. juni 2018
 • 22. – 26. oktober 2018

 

 

 

Yngre Ledere-programmet gjorde meg mer bevisst på hvordan jeg ønsker å være som leder.

Beate Milford Berrefjord

Samlingsdatoer 2018–2019

 • 10. – 14. september 2018
 • 05. – 09. november 2018
 • 04. – 08. februar 2019
 • 03. – 07. juni 2019
 • 14. – 18. oktober 2019

 

 

Samlingene foregår på Solstrand Hotel & Bad på Os like utenfor Bergen. Det er løpende opptak basert på individuelle samtaler mellom søker og programdirektør.
Pris: 149.000,- eks. reise og opphold.

Vil du vite mer? Send en e-post til oss og vi ringer deg tilbake for en uforpliktende prat om AFF Yngre Ledere:

Small_harald-engesaeth

Harald Engesæth

900 24 420

Send