Endringskompetanse

Hvordan øke organisasjonens endringskapasitet?

Mange av AFFs kunder opplever behov for å øke organisasjonens endringskapasitet

Omgivelsene er dynamiske, og det kan være krevende for organisasjoner å tilpasse seg endrede forhold i marked og teknologi. Vi jobber sammen med ledere og medarbeidere i virksomheter for å skape rom for fornyelse, samtidig som produktiviteten ivaretas. Vår tilnærming er helhetlig og omfatter strategi, struktur, samhandling og styring. Prosessene gjennomføres på en måte som sikrer læring på alle nivå i organisasjonen.

Ønsker du å skape motivasjon og forpliktelse i endringsprosesser?

Vi styrker lederes endringskompetanse gjennom arbeid med holdninger, prinsipper og teknikker som gjør det enklere å velge mer effektive endrings­strategier. Vi støtter også ledere gjennom samtale, rådgivning og coaching. 

Medium_wide_endringskompetanse_modell

KONTAKT

Vil du vite mer? Send en e-post til oss og vi ringer deg tilbake for en uforpliktende prat: 

Small_haavik-thora

Thora Lou Haavik

970 57 801

Send