Søknadsskjema

HR og OU programmet

 Organisasjonsutvikling og prosessledelse for internkonsulenter. 

Som internkonsulent befinner du deg i spenningsfeltet mellom strategi og praksis. Du har bl.a. ansvar for å iverksette organisasjonens framtidsplaner, videreutvikle lederes og ansattes kompetanse og samhandlingsformer. Du ønsker en arena for å styrke din prosesskompetanse, utvikle deg i konsulentrollen og forsterke din autoritet og påvirkningskraft i organisasjonen.

 

Innhold og metoder bidrar til å styrke konsulentens kapasitet til å skape bevegelse i organisasjonen.

 

Programmet bygger på AFF’s mangeårige og omfattende erfaring med utviklingsarbeid i organisasjoner. 

Programmet retter seg mot:

 

 • Internkonsulenter i små og store virksomheter med ansvar for utviklingsoppgaver i organisasjonen 
 • Rådgivere og seniorrådgivere innen leder- og organisasjonsutvikling
 • HR- og OU-konsulenter/rådgivere som ønsker å utvide og/eller styrke sin prosesskompetanse
 • Ledere, prosjektledere, fagansvarlige og andre ressurser med ansvar for gjennomføring av utviklings- og forbedringsarbeid i organisasjonen (f.eks. strategi, innovasjon, Lean, re-strukturering, kulturendringer og endringsledelse)

Konsulenthåndverk og praksisfelleskap

Programmet er designet som et praksisfelleskap hvor du får muligheten til å utvikle og forsterke ditt konsulenthåndverk. Det anvendelses modeller og metoder på utfordringer deltakerne står ovenfor. Læring skjer gjennom erfaringsdeling og utprøving av metoder og perspektiver i programmet og i den enkeltes organisasjon.

 

Programmet består av fire samlinger organisert i tematiske områder som bygger på hverandre:

 1. Rolle, identitet og autoritet som internkonsulent
 2. Organisasjonsforståelse og ledelse av gruppeprosesser
 3. Intervensjonsdesign og tiltak på gruppe- og individnivå
 4. Hvordan bruke makt og innflytelse i konsulentrollen

 

Rolleforståelse og prosesskompetanse er gjennomgående i programstrukturen. Utvikling av konsulenthåndverket står sentralt.

 

 

Dato for samlingene 2018/2019

Samling 1: 12. – 14. september 2018

Samling 2: 31. oktober  – 1. november 2018

Samling 3: 5. – 6. desember 2018

Samling 4: 6. – 7. februar 2019

 

Søknadsfrist:

12. august 2018

 

Løpende påmelding. Det er begrenset antall plasser.

 

Sted:

AFFs lokaler i Drammensveien 44, Oslo

 

Pris:

NOK 48.500,-

 

«Et program som treffer deg og det du arbeider med i det daglige. En delingsarena for læring og utvikling»

Rune Slapgard, Senior Vise President HR, IT and Organisational Development, Nemko AS

 

 

Deltakerbedrifter:

 • Aker BP
 • Aker Solutions
 • BiR
 • Borregaard 
 • Flyktninghjelpen
 • Forsvaret
 • Grieg Star shipping
 • Hordaland fylkeskommune
 • IMDI
 • Kommunal banken
 • Kongsberg Maritme
 • Nemko 
 • Norges Bank
 • OBOS
 • Politidirektoratet
 • Røde kors
 • Sbanken
 • Sintef
 • Skatteetaten
 • Sogn og fjordane fylkeskommune
 • Sopra Steria
 • Statens vegvesen
 • Statsbygg
 • Stortingets administrasjon
 • Tolldirektoratet
 • UNE

«Programmet dekket et stort spekter av utfordringene man står i som internkonsulent. Med fokus på både personlig utvikling, bevissthet om rollen og konsulenthåndverket gir programmet både trygghet og kompetanse. Et program jeg gjerne anbefaler!»

Elisabeth Kihl-Stenrød, Senior HR-partner, Borregaard ASA

Kontakt oss for mer informasjon

Small_helle-ostbye

Helle Østbye

404 55 755

Send