Hvordan rigge virksomheten til å takle konflikter i arbeidslivet?

AFF og Advokatfirmaet Schjødt inviterer til to-halvdags workshops.

Nyere forskning indikerer at så mye som 35% av langtidssykefraværet kan skyldes faktorer som blant annet er knyttet til konflikter og dårlig ledelse. Samtidig viser AFFs lederundersøkelse at 72% av norske ledere etterlyser mer kunnskap i håndtering av konflikter.

 

Personalkonflikter, bekymringsmeldinger og varslingssaker gir arbeidsgivere handlingsplikt. Men i slike situasjoner oppstår det en rekke valg. Hva innebærer handlingsplikten og hva er arbeidsgivers handlingsrom? I denne sammenheng må arbeidsgiver forholde seg til både rettslige forpliktelser og krav til god ledelse. Dilemmaene og paradoksene er mange når relasjonsperspektivet møter det juridiske perspektivet.

 

Formålet med workshopen er å gi deltakeren verktøy for å kunne sikre en effektiv og forsvarlig prosess, med det siktemål å løse konflikten. Det er vår erfaring at konflikter kan være en kilde til organisatorisk læring. 

Aktuelle temaer:

Workshop 1: 26. oktober (kl 1200-1600 inkl. lunsj) påmeldingsfrist 15.okt

 • Når står man overfor trakassering?
 • Når er noe å anse som varsling?
 • Hvilke strategiske tilnærminger kan benyttes i konfliktløsning?
 • Hva er tegn på at konflikten er på et nivå hvor mer omfattende tiltak må iverksettes?
 • Hvilke rettsregler gjelder ved varsling, herunder varslerens krav på anonymitet?

Workshop 2: 13. november (kl 0900-1200 inkl. lunsj) påmeldingsfrist 2. november

 • Hvordan holde konfliktene på et konstruktivt nivå
 • Hvilke alternativer kan eller skal tas i bruk?
 • Når skal det foretas en faktaundersøkelse/gransking for å belyse saken og hvordan bør det følges opp?
 • Hvor langt går arbeidsgivers styringsrett?
 • Hvordan sikre konstruktiv læring i kjølvannet av en konflikt?
 • Hvordan etablere en hensiktsmessig forhandlings- og konfliktkultur i organisasjonen?

Vår metode

Workshopene vil ha en praktisk tilnærming der vi veksler mellom teori i plenum og arbeid i mindre grupper. Dette vil gi deg konkrete verktøy til raskt å ta tak i konflikter på egen arbeidsplass. Det forutsettes aktiv involvering fra deltakerne. Workshopen går over to halve dager 26. oktober og 13. november. Seniorkonsulenter i AFF og advokater i Advokatfimaet Schjødt vil i fellesskap lede workshopen slik at ledelsesfaglige og rettslige krav kan sees i sin sammenheng.

Praktisk informasjon:

Kurset gjennomføres i AFF sine lokaler i Oslo. Min 10 deltakere per workshop. Kurset kan gjennomføres som et virksomhetsinternt kurs med min. 8 deltakere. Pris per deltaker: kr 3000 per workshop, kr 5500 ved deltakelse på begge workshops. Pris for virksomhetsinterne kurs etter avtale. Interesserte meldes til lisbeth.samsonsen@aff.no.

Kontakt oss for mer informasjon

Small_hans-morten-skivik

Hans Morten Skivik

419 09 779

Send