Søknadsskjema

Internkonsulent- programmet

Et program i organisasjonsutvikling og prosessledelse for HR, OU- og HR-sjefer og prosjektledere.

Som internkonsulent befinner du deg i spenningsfeltet mellom strategi og praksis. Du har bl.a. ansvar for å iverksette organisasjonens framtidsplaner, videreutvikle lederes og ansattes kompetanse og samhandlingsformer. Du ønsker en arena for å styrke din prosesskompetanse, utvikle deg i konsulentrollen og forsterke din autoritet og påvirkningskraft i organisasjonen.

 

Innhold og metoder bidrar til å styrke konsulentens kapasitet til å skape bevegelse i organisasjonen.

 

Programmet bygger på AFF’s mangeårige og omfattende erfaring med utviklingsarbeid i organisasjoner. 

Programmet retter seg mot:

 

  • Internkonsulenter i små og store virksomheter med ansvar for utviklingsoppgaver i organisasjonen 
  • Rådgivere og seniorrådgivere innen leder- og organisasjonsutvikling
  • HR- og OU-konsulenter/rådgivere som ønsker å utvide og/eller styrke sin prosesskompetanse
  • Ledere, prosjektledere, fagansvarlige og andre ressurser med ansvar for gjennomføring av utviklings- og forbedringsarbeid i organisasjonen (f.eks. strategi, innovasjon, Lean, re-strukturering, kulturendringer og endringsledelse)

Konsulenthåndverk og praksisfelleskap

Programmet er designet som et praksisfelleskap hvor du får muligheten til å utvikle og forsterke ditt konsulenthåndverk. Det anvendelses modeller og metoder på utfordringer deltakerne står ovenfor. Læring skjer gjennom erfaringsdeling og utprøving av metoder og perspektiver i programmet og i den enkeltes organisasjon.

 

Programmet består av fire samlinger organisert i tematiske områder som bygger på hverandre:

  1. Rolle, identitet og autoritet som internkonsulent
  2. Organisasjonsforståelse og ledelse av gruppeprosesser
  3. Intervensjonsdesign og tiltak på gruppe- og individnivå
  4. Hvordan bruke makt og innflytelse i konsulentrollen

 

Rolleforståelse og prosesskompetanse er gjennomgående i programstrukturen. Utvikling av konsulenthåndverket står sentralt.

 

 

Dato for samlingene 2017/2018

Samling 1: 4. – 6. september 2017 (3 dg)

Samling 2: 17 – 18. oktober 2017

Samling 3: 5. – 6. desember 2017

Samling 4: 6. – 7. februar 2018

 

Søknadsfrist:

12. august 2017

 

Løpende påmelding. Det er begrenset antall plasser.

 

Sted:

AFFs lokaler i Drammensveien 44, Oslo

 

Pris:

NOK 48.500,-

«Et program som treffer deg og det du arbeider med i det daglige. En delingsarena for læring og utvikling»

Rune Slapgard, Senior Vise President HR, IT and Organisational Development, Nemko AS

«Programmet dekket et stort spekter av utfordringene man står i som internkonsulent. Med fokus på både personlig utvikling, bevissthet om rollen og konsulenthåndverket gir programmet både trygghet og kompetanse. Et program jeg gjerne anbefaler!»

Elisabeth Kihl-Stenrød, Senior HR-partner, Borregaard ASA

Kontakt oss for mer informasjon

Small_jennybeth-ekeland-2

Jennybeth Ekeland

907 52 850

Send