Kultur og verdier som veiviser i ledelse

På årets første temamøte deler Robert Mood sine personlige erfaringer om verdibasert ledelse i krisesituasjoner og i møte med tunge etiske dilemmaer. Mood er i dag president i Norges Røde Kors, og har lang ledererfaring fra forsvaret, FN og NATO. Han byr på erfaringer om hvordan en som leder kan bygge et team som lykkes i krevende situasjoner.

 

Robert Mood 

har hatt en lang rekke lederstillinger i inn- og utland. Han er pensjonert generalløytnant fra det norske forsvaret med omfattende erfaring fra oppdrag nasjonalt og for FN og NATO.

I oktober gikk han inn i vervet som president i Norges Røde Kors. Han har skrevet boken «Ansvar – ingen popularitetskonkurranse» som kom ut i 2017.

I foredraget vil han trekke på personlige erfaringer i refleksjon rundt verdibasert ledelse i krise og i møte med tunge etiske dilemmaer. Han byr også på erfaringer rundt hvordan bygge et team som kan lykkes i krevende situasjoner.

Etter Robert Mood sitt foredrag vil direktør Beate Karlsen i AFF lede en spennende workshop.

Her inviteres du til å ta en titt på egne antagelser om lederskap. Hvordan skaper du kultur i den organisasjonen du er leder i? Du er kanskje både viktigere og mindre viktig enn du tror…

Kom og ta et nytt perspektiv på eget lederskap.

Meld deg på her

Medium_robertmood5