Ledercoaching og rådgivning

Ønsker du bedre resultater som leder? 

Hva gjør vi?

 AFF har bred erfaring med coaching av toppledere i privat og offentlig sektor og er rådgivere i forbindelse med strategiarbeid og endringsprosesser.

 

AFF bistår ledere og deres leder­grupper gjennom rådgivning og coaching slik at ønskede mål og resultater oppnås.

Resultat

 AFFs ledercoaching gir positiv økonomisk effekt og bidrar til økt refleksjon, selvinnsikt og utvikling og forbedring av egen leder­praksis.  Økt lederkompetanse gir positiv effekt i forhold til virksomhetens resultater. 

 

Ønsker du å delta eller vite mer om AFFs Ledercoaching og rådgivning? 

Small_liz-hellevig

Liz Hellevig

905 42 731

Send