Søknadsskjema

Lederprogrammet for utvikling og nyskapning

 

Ledelse i kunnskapsvirksomheter

 

 

Om programmet

Gjennom læring og erfaring gjør programmet deg til en bedre og mer effektiv leder.

Programmet gir deg nye perspektiv på ledelse og en stor verktøykasse til bruk i ditt daglige arbeid. Vi arbeider både med ledelse i stabil drift og ledelse i innovative prosesser.

 

Programinnhold

Gjennom hele programmet arbeides det med to hoveddimensjoner:

 • Et indre prosjekt. Dette handler om dine personlige utfordringer og ambisjoner som leder. Det handler om både selvforståelse, rolleforståelse og ditt repertoar i leder-rollen.
 • Et ytre prosjekt. Dette er et ledelses– eller organisatorisk prosjekt som gjennom-føres i egen organisasjon i løpet av programperioden. Erfaring viser at det ofte kan være nye og innovative løsninger på eksisterende problemer, noe som vil gi verdi for virksomheten. 

faglige innlegg og foredrag

I tillegg til programlederne vil vi hente inn foredragsholdere fra AFF og NHH. Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift. Samlingene gjennomføres i Bergen. Pris: 78.000,- eks. reise og opphold.

 

SAMLINGSDATOER 2018/2019

Programmet har fem samlinger, hver på tre dager fra kl 09:00 - 16:30. Samlingene foregår i Bergen. 

Ingen overnatting på hotell dersom du bor i nærheten.

 

 • Samling 1: 1. – 3. oktober 2018
 • Samling 2: 3. – 5. desember 2018
 • Samling 3: 11. – 13. februar 2019
 • Samling 4: 8. – 10. april 2019
 • Samling 5: 12. – 14. juni 2019

Hovedtema

Programmet inneholder følgende hovedtema:

 

 • Ledelse og lederrollen
 • Ledelse av grupper og team
 • Samspill og kommunikasjon
 • Endring og innovasjon

 

Programmet er for ledere i alle aldre og nivå. Det egner seg også for prosjektledere.

Vi arbeider med ferdighetstrening og refleksjon i mindre grupper.

Vi benytter AFF 360 tilbakemelding, AFF rolleanalyse og praktiske case. Deltakerne gis konkrete øvelser og innspill til refleksjon rundt egen rolle og atferd som leder.

 

 

Gjennom dette programmet har jeg gjennomført endringer som har gjort meg mer effektiv som leder.

Tidligere deltaker

Verdi

Uttalelser fra tidligere deltakere:

 

Det er bra at programmet ikke er så teoritungt. Det er lett å kombinere med full jobb og det har gitt meg anledning til refleksjon rundt både meg som person og lederrollen slik jeg utøver den.

 

Jeg har møtt masse hyggelige og flinke folk, en god arena for nettverksbygging.

 

Programmet overgikk mine forventninger!

 

Lederutvikling skal være verdiskapende. Vi ønsker velkommen til et program som gjennom utvikling av ditt lederskap skaper verdi for deg og din virksomhet.

Programledelse

Elin Mortensen er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Bergen. Hun har over 15 års erfaring som konsulent og lang og allsidig ledererfaring som sosialsjef og trygdesjef og har ledet store omstillingsprosesser. Elin arbeider primært med virksomhetstilpasset ledelses og organisasjonsutvikling, men har også erfaring fra staben i Lederutviklingsprogrammet for yngre ledere på Solstrand samt Oppdagelsesreise - et mentoringprogram.

 

Hun har bred erfaring med ledergruppeutvikling og coaching for ledere på alle nivå i tillegg til å arbeide med konflikthåndtering på individ, gruppe og organisatorisk nivå. Elin har spisskompetanse innen mentoring og leder et av AFFs HR Nettverk.

Programledelse

Per Einar Olsen er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Han har over 20 års konsulenterfaring og mange års ledererfaring blant annet i internasjonale virksomheter. Per Einar har nøkkelkompetanse innen virksomhetstilpassede lederutviklingsprogram, ledergruppeutvikling og ledercoaching. Han har bred erfaring fra endringsprosesser i privat og offentlig virksomhet. Han har mange års erfaring som stabsmedlem både på Solstrandprogrammet og på AFF Yngre Ledere. Han var også programdirektør på AFF Yngre Ledere i 5 år.

Ta kontakt her om du har spørsmål vedrørende Lederprogrammet for utvikling og nyskapning

Small_elinmortensen

Elin Helen Mortensen

901 28 991

Send