Lederutvikling

Skreddersydde leder­utviklings­programmer for virksomheter i privat og offentlig sektor

Hva gjør vi?

AFF utvikler skreddersydde leder­utviklings­program for virksomheter i privat og offentlig sektor. Leder­utvikling skal bidra til verdiskapning, ønskede utviklings­prosesser og at virksomhetens mål nås. Programmene utvikles i samarbeid med oppdragsgiver og tilpasses virksomhetens strategi, situasjon og behov.

Kapasitet

AFF samarbeider med virksomheter om problem­stillinger som berører både organisasjon-, gruppe- og individnivå. Vi behersker formater fra dialog­konferanser for opp til 500 ledere til programdesign med vekt på personlig leder­utvikling i mindre lærings­grupper og individuell lederstøtte.

EFFEKT

Effekten av leder­utvikling påvirkes av god avstemming mellom virksomhetens og ledernes behov, tidspunkt for gjennomføring, og format og kvalitet på lederutviklings­aktiviteten. Vårt programdesign bygger på denne informasjonen og 60 års erfaring med leder­utvikling på Solstrandprogrammet.

 

Ulike effekter kan oppnås avhengig av virksomhetens vedtatte strategi, behov og utfordringsbilde. Vi designer ulike arenaer for organisasjons­læring og personlig utvikling. Vi har god erfaring med å bruke vår organisasjons­forståelse til å finne en optimal sammensetning og organisering av deltakerne i programmet. Formålet er å sikre overføringsverdi fra programmene til virksomheten for bedre resultat­oppnåelse, og skape bedre forståelse og innsikt mellom ulike ledernivå i organisasjonen.

Metoder

 Vårt utgangspunkt er at hver enkelt leder og virksomhet har mye kompetanse og at verktøy og metoder skal bidra til å styrke utvikling og læring til det beste for virksomheten. Vår tilnærming legger vekt på å fasilitere prosesser hvor ledere lærer av og sammen med hverandre. Vi bruker ulike arbeidsmåter, formater og verktøy.

 

Programmene tar utgangspunkt i kundens egne oppgaver og utfordringer. Vi kombinerer metoder som case-arbeid, simuleringer, tilbakemelding og trening. Vi benytter også AFF 360 Lederprofil og Ledergruppeprofil, og andre anerkjente utviklingsverktøy på individ- og gruppenivå.

Lederutvikling bidrar til verdi­skapning, ønskede utviklings­prosesser og at virksomhetens mål nås.

 

AFF legger vekt på å dele vår kunnskap og vårt nettverk med våre kunder. Kunnskaps­deling i programmene foregår både gjennom bruk av våre 50 erfarne konsulenter og vårt faglige nettverk. 

For mer informasjon, legg igjen en beskjed her så ringer vi deg tilbake.

Small_harald-engesaeth

Harald Engesæth

900 24 420

Send