Mentoring

Det finnes en mentor for enhver leder. 

Det finnes en mentor for enhver leder.

AFF har drevet med mentoring­programmer innen ledelse og organisasjons­utvikling siden 1999 og er i dag det fremste kompetanse­senteret innen mentoring i Norge. Mentoring blir i dag brukt som lærings­metode innen mange områder knyttet til samfunns- og nærings­utvikling. AFF tilbyr et bredt spekter av mentoring­programmer knyttet til ledelses- og organisasjons­utvikling. Mentoring­virksomheten i AFF baserer seg på forskning og internasjonale standarder knyttet til gjennomføring av mentoring­programmer (The International Standards for Mentoring Programmes in Employment, ISMPE). AFF er de eneste i Norge som baserer sin mentoring­virksomhet på internasjonale standarder.

Hvorfor mentoring?

Mentoring er en meget effektiv og engasjerende form for leder­utvikling. I tillegg egner mentoring seg i arbeidet med organisasjons­utfordringer på tvers av enheter og mellom nivåer. 

 

Mål og resultat

 Forskning og AFFs evalueringer viser at våre mentoring­programmer er meget effektive tiltak i utviklingen av virksomheten og dens ledere. Mentoring­programmene gir betydelig utvikling for både adepter og mentorer.

Programdesignet varierer i våre ulike mentoringprogrammer

 Innhold og struktur tilpasses programmets målsetting og målgruppe. Det mest vanlige er at et mentoringprogram går over ca et år med følgende programelementer:

 

  • Samlinger 
  • Ledelsesrelaterte oppgaver
  • Møter i adept/mentorrelasjonen utenom samlingene. 

Virksomhetstilpassede mentoringprogrammer

AFF designer og gjennomfører interne mentoring­programmer for private og offentlige virksomheter, hovedsakelig knyttet til to hovedområder:

 

  1. Leder- og organisasjonsutvikling
  2. Tiltak for å få frem flere kvinner innen ledelse og styrearbeid

 

Målsetting og målgruppen for virksomhetstilpassede mentoring­programmer kan variere og innholdet blir tilpasset dette.

Ledermentorprogrammene

Ønsker du karriere­utvikling, å bli en bedre leder og samtidig utvikle bedriften du er leder i? Da er Ledermentor noe for deg. Ledermentor er et unikt leder­utviklings­program med mentorordning. Det gir solid leder­utvikling gjennom deltakelse på seks seminarer og ledelses­relaterte oppgaver mellom seminarene. I tillegg får du din egen håndplukkede mentor. AFF driver Leder­mentor­programmene for Innovasjon Norge. Programmet er for kvinnelige ledere i hovedsaklig små og mellomstore bedrifter. Programmets målsetting er – i tillegg til å øke ledelses­kvaliteten hos de som deltar – å øke kvinners tilstedeværelse i norsk næringsliv.

Ønsker du karriereutvikling, å bli en bedre leder og samtidig utvikle virksomheten du er leder i?

 

Følgende programmer arrangeres:

  • Ledermentor Reiseliv – for deltakere fra reiselivsbransjen
  • Ledermentor Øst – for deltakere fra Østlandet
  • Ledermentor Vest – for deltakere på Sør- og Vestlandet
  • Ledermentor Nord – for deltakere i trønderfylkene og nordover

Vil du vite mer om AFF Mentoring? Send oss en beskjed med dine kontaktdetaljer, så hører du fra oss.

Small_jennybeth-ekeland-2

Jennybeth Ekeland

907 52 850

Send