Nettverk

Et profesjonelt møtested for kunnskapsdeling.

 

 

 

AFFs Nettverk

Våre nettverk er en møteplass  for problem­løsning, erfarings­utveksling, kunnskaps­deling og inspirasjon. AFFs nettverks­grupper fungerer som profesjonelle møtesteder for ledelses­ og HR faglig oppdatering.

 

Nettverkene gir mulighet for løpende å diskutere praksis og utviklings­tendenser med andre. Det presenteres veldokumenterte ny kunnskap tilpasset reelle utfordringer virksomhetene står overfor.

Muligheter

Et nettverk er et fortrolig og kompetent forum som gir mulighet for:

 • Sparring om ledelsesmessige og organisatoriske utfordringer
 • Å diskutere utviklingstendenser og hvilken betydning og utbytte dette kan ha for virksomheten

 

Det tilstrebes en deltaker­sammensetning med rett balanse mellom felles­skap og ulikhet for å sikre at nettverket blir dynamisk, utbytterikt og åpner opp for nye perspektiver for den enkelte.

Våre nettverk

AFF har fire aktive nettverk.

 

 • HR-faglig nettverk, Oslo
 • Strategisk ​HR-nettverk, Oslo
 • Ledernettverket «Ledelse på tvers», Bergen 
 • HR-nettverk, Bergen

 

Nettverkene møtes 5 ganger i året, hvorav et av møtene er en  "Master Class" hvor alle nettverkene samles. Møtene holdes i AFFs lokaler, eller hos deltakerenes virksomheter dersom det er ønske om det. Benytt gjerne kontaktskjemaet nederst på siden for nærmere informasjon om nettverkene våre.

Medium_aff_ledernettverk

HR-faglig Nettverk Oslo

Nettverket er et fortrolig og kompetent forum som gir mulighet for sparring om faglige, ledelsesmessige og organisatoriske utfordringer.

Nettverket er beregnet for senior fagpersoner og ledere som jobber innen HR og setter fokus på rollen som HR partner for virksomheten og støttespiller til utviklingsprosesser internt.

 

 • Innsikt i beste praksis gjennom erfaringsutveksling og case.
 • Egenutvikling i rollen, og tilgang til et profesjonelt HR-miljø,
 • Påfyll av relevant forskning og erfaringer fra AFFs arbeid med andre virksomheter.
 • Medlemmene velger ut aktuelle tema og bidrar med case der det er relevant. Generell deling i gruppen gir mulighet til innspill på dagsaktuelle utfordringer.

 

Nettverket ledes av Tonje Tønsberg

Strategisk HR-Nettverk

Strategisk HR-Nettverk er for HR ansvarlige på høyt nivå i organisasjonen, som er avhengig av å håndtere og få gjennomslag i organisasjoner med krevende dynamikk knyttet til makt og motstridende interesser. Du som deltaker sitter i en rolle som balanserer høye krav og forventninger fra organisasjonen og tildelte ressurser.

 

 • Hensikten er å øke forståelse for og mestring av egen rolle.
 • Nettverket er et fortrolig fora hvor deltakerene lærer av og med hverandre.
 • Nettverket skal bidra til realisering av best mulig realisering av egne og HRs ambisjoner til beste for organisasjonen.

 

Nettverket ledes av Gro Hardersen

"Ledelse på tvers"

Nettverket er for ledere fra forskjellige bransjer med ulike bakgrunn, som ser muligheter i utvikling og læring ved å møte ledere fra andre bransjer og sektorer. "Ledelse på tvers" er aktuellt for ledere fra virksomheter av alle størrelser.

 

 • Nettverket tar utgangspunkt i deltakerenes situasjoner og erfaringer, og vil komme inn på karrierevalg, posisjonering og balanse mellom karriere og privatliv.
 • Faglige forelseninger, bli kjent med interressante toppledere og eksprimenter med nye måter å jobbe på.
 • Hovedformålet er å hjelpe den enkelte med å utvikle egne lederferdigheter gjennom å utfordre og inspirere.
 • Varierte arbeidsformer som case, praktiske øvelser og egne studier.

 

Nettverket ledes av Torstein Garnes Johnsen

HR-Nettverk Bergen

Dette nettverket henvender seg primært til personalsjefer/HR-direktører og har som målsetting å gi den enkelte deltaker bedre innsikt i og konkret støtte til arbeidet.

Temaene som vil bli tatt opp bestemmes ut i fra deltagernes egne oppgaver og ønsker. Eksempler på dette kan være personalsjefens rolle, deltakelse i ledergruppen, personalsjefens oppgaver, sykefraværsoppfølging, rekruttering etc.

 

 • Gruppen tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer og temaene som diskuteres belyses ved deltakernes egne case. Noen ganger vil det være input fra eksterne foredragholdere.
 • Nettverket har 5 halvdagssamlinger pr år, hvorav det ene møtet er en “master class” hvor alle AFFs nettverk møtes på tvers av gruppene. Her henter vi inn særlig utvalgte og spennende foredragsholdere, og fasiliterer dialog med andre nettverk.
 • Møtene avholdes i Bergen, unntaket er «Master Class» som avholdes i Oslo.

 

Nettverket ledes av Elin Mortensen 

Ønsker du å delta eller vite mer om AFFs nettverk? 

Small_liz-hellevig

Liz Hellevig

905 42 731

Send