Organisasjonsutvikling

handler om hvordan man får en organisasjon til å fungere optimalt gjennom å gjøre strategi om til målrettet praksis

Organisasjonsutvikling handler om hvordan man får en organisasjon til å fungere optimalt gjennom å gjøre strategi om til mål­rettet praksis. En organisasjons­utviklingsprosess vil i de fleste sammen­henger dreie seg om å utvikle ny kompetanse eller utvikle nye samarbeids- og sam­handlings­former og å få ledere og med­arbeidere til å endre adferd for å oppnå organisasjonens mål. Det kan også innebære utvikling og etablering av nye strukturer eller inndelinger av organisasjonen.

 

Vi arbeider gjennom toppledere og mellomledere med å tydeliggjøre deres handlingsrom for å utvikle organisasjon og medarbeidere

 

AFF organisasjonsutvikling vil alltid være praksisnær med vekt på virksomhetstilpasning. Det betyr at vi jobber gjennom toppledere og mellomledere med å tydeliggjøre deres handlingsrom for å utvikle organisasjon og medarbeidere.

AFF har spisskompetanse innen:

  • Kobling av strategi og organisasjonsutvikling
  • Design og gjennomføring av utviklingsprosesser
  • Organisasjonsendring og endringsledelse
  • Organisasjonskartlegging og –analyse
  • Kartlegging og utvikling av organisasjonskultur
  • Utvikling av samhandling og kunnskapsdeling
  • Utvikle og forbedre organisasjonsdesign
  • Konflikthåndtering

 

AFF har en rekke verktøy og metoder som kan anvendes og kombineres i en organisasjons­utviklings­prosess: AFF kultur­kartlegging, AFF arbeidsmiljø, AFF nettverks­analyse og ulike former for medvirknings­baserte fora, workshops, intervjuer og gap-analyser.

 

Alle endringer krever tydelig ledelse,forståelse for hvorfor og hvordan, og prosesser som ivaretar og utvikler medarbeider og kompetanse i ønsket retning

Vil du vite mer om AFF Organisasjons­utvikling? Send oss en beskjed med dine kontakt­detaljer, så hører du fra oss.

Small_liz-hellevig

Liz Hellevig

905 42 731

Send