Søknadsskjema

Solstrandprogrammet Accelerate

 

Et intensivt og ambisiøst lederutviklingsprogram som akselererer din utvikling som leder

Medium_aff_friplass

SEND SØKNAD OM FRIPLASS TIL:

Programdirektør Harald Engesæth
Mobil: 900 24 420

 

Søknadsfrist: 30. juni

AFF Yngre Ledere skiftet navn til Solstrandprogrammet Accelerate i juni 2017.

 

Målgruppe

Programmet er for ledere i starten av sin lederkarriere med ambisjoner og ønske om å utgjøre en forskjell.

Mål

Utvikling som er tilpasset den enkelte deltaker og virksomhet gjennom:

 • Tydelige utviklingsprosjekter for deltaker og virksomhet
 • Utvikling av sentrale lederferdigheter
 • Bevisstgjøring, refleksjon, selvforståelse og rolleforståelse
 • Økt teori- og begrepsbase for styrket forståelse av organisasjonsprosesser, relasjoner i grupper og organisasjoner, beslutninger og lederopptreden

 

Programstruktur

Medium_wide_ayl_programstruktur_4

 

Programinnhold

1. Ledelse og organisasjon

Ledelse og organisasjon er tema for første samling og gir deltakerne en tydelig plattform for å iverksette eget utviklingsløp.
 

2. Grupper

Grupper, gruppeprosesser og ledelse av grupper tematiseres teoretisk og gjennom praktiske øvelser.
 

3. Mitt lederskap

Egen samling «Mitt lederskap» hvor deltakerne kan trene på sentrale lederferdigheter tilpasset egne og virksomhetens behov.
 

4. Endring og innovasjon

Endring og innovasjon har fått en tydelig plass i programmet gjennom nyere teoretiske perspektiver og praktiske øvelser og verktøy.
 

5. Ledelse i det grenseløse

«Grenseløshet» er tema for egen samling hvor det arbeides med utviklingen som preger det moderne arbeidsliv med hensyn til nye typer organisasjoner og arbeids­former, teknologi og arbeid/familie balanse.

 

Arbeidsform

Mye av tiden i programmet tilbringes i mindre arbeidsgrupper ledet av erfarne konsulenter. Gruppene gir deg en unik ramme for utveksling av erfaringer, og et profesjonelt nettverk som fortsetter etter endt program. Du vil oppnå en virksomhetsforståelse, selvinnsikt og relasjonell kompetanse som vil styrke deg i ditt lederskap i et stadig mer komplekst og grenseløst arbeidsliv. Gjennom teori, forelesninger og diskusjoner får du nye perspektiver på ledelse, organisatoriske utfordringer og gruppeprosesser. Ledere med tydelig ledelsesbudskap foreleser på programmet sammen med relevante forskere innen ledelsesfeltet. Du får også individuell oppfølging og veiledning av konsulent.

Medium_ayl_2016_v1
Medium_ayl_2016_v2

Utviklingsprosjekter

Deltakerne arbeider gjennom hele programmet med både et individuelt ledelsesprosjekt og et organisasjonsprosjekt.

Det individuelle prosjektet dreier seg om hvordan deltakeren vil utvikle seg i sin lederrolle. Organisasjonsprosjektet dreier seg om endringer i virksomheten deltakeren ønsker å få til gjennom sin ledelse. Dette skal tydelig involvere andre og skal knyttes til virksomhetens mål eller ambisjoner. Prosjektene endres, justeres og utvikles underveis i programmet. 

Forankring i egen virksomhet

 • Tydelig rammeverk for samtale før programstart som adresserer både utviklingsbehov i virksomheten og for deltakeren på kort og lang sikt
 • Trekantsamtale deltaker, deltakers leder og gruppekonsulent midtveis i programmet for å tydeliggjøre og kvalitetssikre utviklingsaktivitetene for deltaker og virksomhet
 • Konkrete oppgaver og prosjekter i mellom samlingene som involverer egen leder og nøkkelpersoner i egen virksomhet og som knyttes til virksomhetens strategi og mål

Hvordan du mestrer din første lederrolle vil legge føringer for din videre lederkarriere.

AFFs lederundersøkelser viser at unge ledere har særlig behov for å styrke sine relasjonelle ferdigheter for å lykkes i lederrollen.

 

Utviklingsverktøy

AFF tilbyr ulike virkemidler og utviklingsverktøy i løpet av programmet. Gjennomføring av AFF360 er obligatorisk. Dette verktøyet knytter utviklingsarbeidet rett i deltakernes hverdager ved at de blir vurdert systematisk av leder, kolleger og underordnede.

Effekt

Solstrandprogrammet Accelerate kombinerer elementer som har vist seg å gi effekt i læring og utvikling: nærhet til virksomheten, tett oppfølging og teori i kombinasjon med trening og personlig utvikling i lederrollen. Evalueringer etter gjennomført program, viser at medarbeiderne opplever at deltakeren er blitt en bedre leder. Deltakerne selv opplever at deres at deres utvikling har akselerert, og at de er blitt mer bevisst og tryggere i lederrollen.

Medium_medium_nr_sa_2016-10-10
Medium_medium_nr_sa_2016-11

Samlingsdatoer 2018–2019

 • 10. – 14. september 2018
 • 05. – 09. november 2018
 • 04. – 08. februar 2019
 • 03. – 07. juni 2019
 • 14. – 18. oktober 2019

 

 

Samlingsdatoer 2019–2020

 • 09. – 13. september 2019
 • 04. – 08. november 2019
 • 03. – 07. februar 2020
 • 08. – 12. juni 2020
 • 13. – 16. oktober 2020

 

Samlingene foregår på Solstrand Hotel & Bad på Os like utenfor Bergen. 

 

OPPTAK

Det er løpende opptak basert på individuell samtale mellom søker og programdirektør.

PRIS

149.000,- eks. reise og opphold.

 

FRIPLASS

Jobber du i en NGO og ønsker å søke om friplass? Vi har én friplass finansiert av stiftelsen AFF - opptaket pågår for start i september. Ta kontakt med programdirektør Harald Engesæth 900 24 420. Søknadsfrist: 30. juni.

Vil du vite mer? Send en e-post til oss og vi ringer deg tilbake for en uforpliktende prat om Solstrandprogrammet Accelerate:

Small_harald-engesaeth

Harald Engesæth

900 24 420

Send