Styreevaluering

AFF bistår styrer i private og offentlige virksomheter i utviklings- og læringsprosesser.

Dette skjer i form av seminarer, observasjoner, analyser og tilbake­meldinger som utformes i nært samarbeid med det enkelte styre. Årlig evaluering anbefales nå for børsnoterte selskaper, men praktiseres også av en rekke andre styrer som en nyttig form for lærings­prosess.

Våre konsulenter har lang og bred erfaring fra styrearbeid og evalueringer i bank- og finans­næringen, kraftsektoren, transportforetak, helseforetak, universitets- og høyskole­sektoren og en rekke andre virksomheter. AFF har utviklet egen metodikk og fagboken ”Styreverden” som legges til grunn for en systematisk og konfidensiell behandling av viktige styrefaglige tema.

Vi utformer gjerne et uforbindtlig forslag til opplegg for ditt styre. Kontakt Tor Inge Dolve for mer informasjon.

Small_liz-hellevig

Liz Hellevig

905 42 731

Send