Verdiskapende samspill og konflikthåndtering

Konflikter kan endres fra å være et problem til en viktig ressurs

Konflikter kan endres fra å være et problem til en viktig ressurs som øker kreativitet, innovasjon og evnen til å fatte gode beslutninger.

 

Ved virksomhetsoverdragelse, omorganisering eller strategisk krevende valg øker potensialet for konflikt. I den sammenheng er det en konkurranse­fordel å ha et verdiskapende samspill og en konstruktiv konfliktkultur.

AFF er et av få miljøer som kombinerer konflikt­løsning med læring og kulturutviklingsarbeid. Vårt utgangspunkt er at konflikter både kan være konstruktive og destruktive, alt avhengig av hvordan de håndteres. Som vist i figuren vil en konflikt eskalert til et høyt nivå ha lavt utviklings- og læringspotensial ut over å løse selve forholdet. AFF har særskilt kompetanse i å bistå virksomheter i løsningsarbeid, og å tilrettelegge for læringsprosesser slik at virksomheten øker kompetansen i å arbeide med konflikter.

Medium_wide_verdiskapende_samspill_modell

KONTAKT

Vil du vite mer? Send en e-post til oss og vi ringer deg tilbake for en uforpliktende prat: 

Small_liz-hellevig

Liz Hellevig

905 42 731

Send